จิตอาสา  มทบ.39  พัฒนาภูมิทัศน์ ริมฝั่งแม่น้ำน่านสะอาดตา

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 66 พลตรี กฤษณะ  ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39  จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 50 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณริมแม่น้ำน่าน อ.เมืองพิษณุโลก ซึ่งหน่วยรับผิดชอบพื้นที่บริเวณด้านหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ถึง สะพานพระราชวังจันทน์ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี

 

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน  เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  กิจกรรมบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์ การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวัน  ตลอดทั้งด้านการสาธารณสุข  กิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ  พัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชามีสุข  เสริมสร้างให้ประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน

แสดงความคิดเห็น