ร่วมแต่งกายย้อนยุค เดินตลาดชุมชนท้องถิ่น คนวังจันทน์ ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

วันที่ 16 มกราคม 2566 นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดชุมชนท้องถิ่น “คนวังจันทน์” ขึ้นที่บริเวณวัดวิหารทอง ศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ของชุมชน จึงได้จัดทำโครงการตลาดชุมชนท้องถิ่น “คนวังจันทน์” เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการจัดจำลองบรรยากาศตลาดในยุคอดีต ผนวกกับการแสดงวิถีชีวิตของการจำหน่ายสินค้าของชุมชน โรงเรียนและสถานศึกษา และสร้างจิตสำนึกให้มีการเรียนรู้ ต้นทุนทางวัฒนธรรมที่หลากหลายและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่ามีวิถีการดำรงชีวิตที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น มีความเป็นอยู่ผู้คนในชุมชนที่สะท้อน ความเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถนำมาเป็นต้นทุนสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือน ชุมชน โดยสามารถพัฒนาประชาสัมพันธ์วิถีการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับชุมชน โดยนำทุนทางวัฒนธรรมใช้ในกระบวนการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มศักยภาพ

ภายในงานมีการแสดงและศิลปะวัฒนธรรมของไทยสลับหมุนเวียนมาโชว์กันในแต่ละคืน พร้อมทั้งร่วมชมตลาดวัฒนธรรมและทานอาหารแบบขันโตก ท่ามกลางบรรยากาศ วัด วังในยามค่ำคืน โดยผู้เข้าร่วมต่างแต่งกายย้อนยุคสมัยอยุธยา (บุพเพสันนิวาส) มาร่วมงานอย่างสวยงาม ส่วนบรรยากาศภายในงานมีประชาชนชาวพิษณุโลก รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวงานดังกล่าวจำนวนมาก สำหรับผู้ที่สนใจไปร่วมชิมและชม พร้อมแต่งกายย้อนยุค เดินตลาดชุมชนท้องถิ่น “คนวังจันทน์” ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่  20 ม.ค.66 นี้

 

///////////////

 

แสดงความคิดเห็น