ทภ 3 รับมอบผ้าห่มกันหนาวรักษ์โลก ผลิตจากขวดพลาสติก จากบริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด นำไปช่วยผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 16 มกราคม  พล.ท.สุริยะ  เอี่ยมสุโร  แม่ทัพภาคที่ 3  เป็นประธานการรับมอบผ้าห่มกันหนาว ซึ่งทำมาจากขวดน้ำพลาสติก ผลิตโดยวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะ โดยมี น.ส.สมกมล  จิราธิวัฒน์  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล และคณะ เป็นตัวแทนมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับ กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1,000 ผืน ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง 2 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ที่ผ่านมาทางกองทัพภาคที่ 3 ได้รับความอนุเคราะห์ผ้าห่มกันหนาว จากภาคเอกชน มาโดยตลอด พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาค 3 ได้มอบหนังสือขอบคุณและมอบของที่ระลึก ให้กับทางคณะดังกล่าว เพื่อแสดงความขอบคุณด้วย

น.ส.สมกมล  จิราธิวัฒน์  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มเซ็นทรัล  กล่าวว่า ช่วงนี้นับเป็นห้วงเวลาสำคัญยิ่งในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ เพราะในปัจจุบันหลายจังหวัดกำลังประสบภัยหนาวและประชาชนยังขาดแคลนเครื่องกันหนาวจำนวนมาก ซึ่งบางพื้นที่เป็นพื้นที่ห่างไกลยากต่อการเข้าถึง ทางกองทัพภาคที่ 3 จะได้นำผ้าห่มกันหนาวที่ได้รับมอบนี้ ไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาวพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 3ทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างไออุ่นคลายความหนาวเย็นเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชน โดยผ้าห่มกันหนาว ครั่งนี้ทำมาจากขวดน้ำพลาสติก ผลิตโดยวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านขยะ อีกด้วย

///////

 

แสดงความคิดเห็น