ผู้ว่า ชมและชวนเที่ยว “บ่อเกลือพันปี” หมู่บ้านสุดท้ายประตูสู่อีสาน

วันนี้ (24 มกราคม 2566)  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณบ่อเกลือพันปี ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว “บ่อเกลือพันปี” เป็นหมู่บ้านที่อยู่เหนือสุดของอำเภอนครไทย ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากตัวอำเภอนครไทยประมาณ 30 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 130 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากแนวเขตอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยประมาณ 15 กิโลเมตร บ้านเรือนตั้งอยู่ตามที่ราบเชิงเขาและที่ราบริมน้ำ อยู่ท่ามกลางขุนเขา มีลำน้ำเฟี้ยไหลผ่านหมู่บ้าน มีเรื่องราวของวิถีชุมชนที่ผูกพันกับการทำเกลือสินเธาว์มานับหลายร้อยปี ก่อนการทำเกลือสินเธาว์ของชาวบ้านบ่อโพธิ์ ต้องมีการประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ก่อนมีการเปิดบ่อเพื่อนำน้ำมาใช้ในทุกครั้ง ซึ่งฤดูกาลต้มเกลือของชาวบ้านจะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม-มิถุนายนของทุกปี

บ่อเกลือพันปี เป็นบ่อเกลือธรรมชาติที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยก่อนพุทธกาล โดยถือกำเนิดจากการที่ชาวเมืองเชียงของประเทศลาว มีงานประเพณีจุดบั้งไฟประจำปี เชื่อว่า บั้งไฟไปตกที่ใดจะเป็นบ่อเกลือที่นั่น ในการทำบั้งไฟใช้ต้นโพธิ์ทำ ครั้งหนึ่งได้มีการจัดบั้งไฟซึ่งได้ตกลงมากลางลำน้ำเฟี้ยด้านที่พุ่งลงเป็นด้านปลายลง ปักลึกลงไปในดินวัดได้ ประมาณ 12 ตาพระองค์เกิดอัศจรรย์ขึ้นน้ำที่อยู่ในโพรงต้นโพธิ์มีรสเค็มไหลออกมาตลอดทั้งปีไม่มีแห้ง ชาวบ้านจึงนำมาประกอบอาหารและตั้งชื่อบ่อน้ำเค็มนี้ว่า “บ่อโพธิ์” ซึ่งปัจจุบันผุ้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นได้พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว มาเยี่ยมชม สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน และสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชน

ในการนี้ ผู้ว่าฯพิษณุโลก เชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้ามาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอนครไทย อีกด้วย

///////////

แสดงความคิดเห็น