พิษณุโลกแถลงข่าวจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2566) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก  และรศ.ดร.วศิน ปัญาวุฒิตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย ซึ่งจัดขึ้นโดยสํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลกและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ( พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร อุตรดิตถ์)

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม นี้ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลายที่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชน , เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 กลายเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของการท่องเที่ยวการจัดประชุมและนิทรรศการรวมถึงเป็นพื้นที่จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้านการเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวและเรื่องราวทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

ด้านนายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กิจกรรม “ตามรอยบูรพกษัตริย์ไทย” เป็นการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภายหลังจากวิกฤติโควิด อีกทั้งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวในภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ ต่างประเทศ และกลุ่มสำคัญคือนักท่องเที่ยวสูงวัย ให้รับรู้ว่าที่นี้เหมาะสมที่จะเป็นหมุดหมายและครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องมาที่นี่

รศ.ดร.วศิน ปัญาวุฒิตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่าการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติบูรพกษัตริย์ไทย ด้วยเอฟเฟคตระการตา แสงสี ต่อยอดเจดีย์วัดวิหารทองให้สมบูรณ์เหมือนอดีตกาล การแสดงนิทรรศการผ่านสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ ทันสมัยด้วยระบบจอสัมผัสร้อยเรียงประวัติศาสตร์พระเครื่องพระบูชา และการจัดจําหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์และ ของดีของชุมชน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 โดยจัดกิจกรรม จํานวน 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ พระราชวังจันทร์ อําเภอเมืองพิษณุโลก

ในการนี้ จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมเชื่อมดยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 “เหนือล่างกลางใจ” ดื่มด่ำกับมรดกแห่งวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง สืบทอดความรุ่งเรืองจากอดีตสู่ปัจจุบัน

////////

 

 

แสดงความคิดเห็น