พิธีพลีกรรมมวลสารสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราชมิ่งมงคลสยาม

เมื่อเวลา 06.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่บริเวณหน้าพระวิหาร วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี พิธีพลีกรรมมวลสาร ใน “โครงการจัดสร้างวัตถุมงคลพระพุทธชินราชมิ่งมงคลสยาม โอกาสที่ระลึก พระพุทธชินราชครบรอบ 666 ปี โดยมีนายพิสุทธิ์ ยิ่งยศเรืองรอง นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ดร.พันธุ์ทิพา ขวัญทองอินทร์ นายกสมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกันจัดสร้างเพื่อเป็นการสืบทอดสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับพุทธศาสนิกชนผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำคุณงามความดี และเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการประกอบ คุณงามความดีของพุทธศาสนิกชน เพื่อร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาพระภิกษุสามเณร ของ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการสร้างศูนย์ฝึกผ่าตัดในรูปแบบ Soft Cadaver และ ศูนย์วีรบุรุษแห่งชีวิต : Pavilion of Silent Mentors คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และเพื่อร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร และองค์กรสาธารณกุศลอื่นๆ

โดยพิธีพลีกรรมมวลสาร ดังกล่าว เป็นการรวบรวมมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ จากวัดประจำ 10รัชกาล และดินจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 77จังหวัด รวมถึงรวมมวลสารศักดิ์สิทธิ์ จากทั่วทุกสารทิศในประเทศไทย มวลสารที่ได้มาจากเกจิ 108 ทั่วฟ้าเมืองไทย ใช้ใครเสมาและใครหน้าโบสถ์วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชและศาลหลักเมืองและสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในพิธีพลีกรรมมวลสารอันศักดิ์สิทธิ์ นี้ ประกอบด้วย พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง 12 รูป ได้แก่ พระราชรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก 2. พระสุธรรมมฺนี รก.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร3. พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) 4. พระครูสุจิตธรรมวิมล วัดนางพระพญา 5. พระอาจารย์อุบาลี วัดจันทร์ตะวันตก 6. พระปลัดประพันธ์ ติกขปัญโญ วัดทับยายเชียง 7. หลวงปู่พระปัญญาภิมณฑ์มุนี (หลวงปู่บุญมี ปัญญาวุโธ) วัดเจดีย์ยอดทอง 8. ท่านพระครูกิตติวรปัญญา (หลวงพ่อมาลัย วรปัญโญ) วัดนากาหลง 9. หลวงปู่แอ๊ว สุธมฺมปาโล ดร. วัดมหาธาตุยุวราขรังสฤษฏ์ 10. พระมหาพิชัย ธรรมวังโส วัดตาปะขาวหาย 11. หลวงพ่อชาญ สุมังคโล วัดถ้ำพระธรรมมาสน์ 12. พระใบฎีกาธัมมานุสรณ์ วัดป่าสังฆานุสรณ์ จ.สุโขทัย

โดยโครงการดังกล่าว ได้จัดสร้างพระผง พระพุทธชินราช หลังอกเลา หน้ากากทองคำ ราคาบูชา 5,666 บาท ชุดนำฤกษ์พิเศษ รวม 3 องค์ 15,666 บาท พระพุทธชินราชหลังอกเลา บูชา องค์ละ 399 บาทและพระสมเด็จหลังอกเลา บูชา องค์ละ 399 บาท และพระพุทธชินราชอินโดจีนเนื้อชนวน บูชาองค์ละ 366 บาท เปิดจองตั้งแต่ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป ติดต่อสั่งจองและโอนจอง ได้ที่ สมาคมเครือข่ายไมซ์ ภาคเหนือตอนล่าง หมายเลขบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ 535-0-58712-6 หรือติดต่อได้ที่ โทร.081-6757077, 091-1915692

แสดงความคิดเห็น