ชมศิลปะปูนปั้นถ่ายทอดพระพุทธศิลป์รอบอุโบสถ “วัดตาลสุวรรณ”

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวพาไปชมงานศิลปะร่วมสมัยปูนปั้นผสมกึ่งนูนสูงลอยตัวถ่ายทอดเรื่องราวของพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและงานปั้นพญานาค 4 ตระกูล แบบลอยตัวงดงาม ที่วัดตาลสุวรรณ ม.4 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างหลังจากต้องชะลอไปเพราะพิษของโควิด-19 นานถึง 4 ปี ซึ่งการก่อสร้างแล้วเสร็จไปแล้ว 70% คาดหลังจากเสร็จสมบูรณ์จะผลักดันให้เป็นแห่งศึกษาพุทธประวัติและพุทธศิลป์อีกแห่งหนึ่งของ ต.ดอนทอง

พระประเสริฐ ปิยสีโล พระเลขาเจ้าอาวาสวัดตาลสุวรรณได้เล่าว่า โดยรอบของบริเวณอุโบสถ เป็นงานศิลปะปูนปั้นร่วมสมัยแนวความเชื่อของพระพุทธศาสนาตามนิมิตของท่านเจ้าอาวาสวัดตาลสุวรรณที่นั่งกรรมฐานและได้นิมิตภาพเห็นจึงได้บอกบุญญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาช่วงกันสร้างพระอุโบสถที่งดงามทั้งภายนอกและภายใน โดยภายนอกด้านหน้าพระอุโบสถเป็นงานศิลปะร่วมสมัยปูนปั้น โดยใช้เทคนิคงานปั้น 3 ลักษณะคืองานนูนต่ำ นูนสูง และงานลอยตัว เพื่อให้เกิดมิติ ถ่ายทอดเรื่องราววันออกพรรษา ที่องค์พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง โดยมีหมู่มวลรุกขเทวดา ส่งเสด็จ ขณะที่เมืองบาดาลก็มีองค์พญานาคทั้งสี่เหล่ามาพ่นบั้งไฟพญานาคเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาเสมือนเป็นการต้อนรับองค์พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึง

ส่วนโดยรอบอุโบสถเป็นงานปั้นลอยตัวรูปพญานาค 4 ตระกูล ขนาดใหญ่ คือ ตระกูลวิรูปักษ์ พญานาคตระกูลสีทอง ตระกูลเอราปถ พญานาคตระกูลสีเขียว ตระกูลฉัพพยาปุตตะ พญานาคตระกูลสีรุ้ง และตระกูลกัณหาโคตมะ พญานาคตระกูลสีดำ ด้วยความสวยงาม และด้วยความยิ่งใหญ่ของรูปปั้นพญานาค ทำให้ประชาชนที่พบเห็น และนักท่องเที่ยว ที่มีความเชื่อเรื่องพญานาคจึงเดินทางมาที่นี่เพื่อขอพรต่อพญานาค ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ และสักการะหลวงพ่อดำนาคปรกอายุกว่า 100 ปี ที่ขุดพบภายในวัดแห่งนี้ ภายในอุโบสถใช้ไม้ตาลอายุกว่า 50 ปี มาทำเป็นพื้น ผนัง และเสาตาลซึ่งมีลวดลายของไม้ตาลที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ด้านบนใช้ไม้สักสีทองอร่ามสวยงาม

พระประเสริฐ ปิยสีโล พระเลขาเจ้าอาวาสวัดตาลสุวรรณได้บอกต่ออีกว่าขณะนี้อุโบสถแห่งนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จไปประมาณ 70% แล้ว จึงอยากจะขอบอกบุญพุทธศาสนิกชนร่วมบุญร่วมก่อสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้มากราบไหว้ขอพรต่อไป ผ่านทางบัญชีธนาคารออมสิน เลขบัญชี 020297972299 ชื่อบัญชี : วัดตาลสุวรรณ ต.ดอนทอง

/////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น