วัดเสนาสน์ จัดประเพณีนมัสการ และสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ  ครบ 1,334 ปี  

 

วันนี้ ( 22 มี.ค. ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ วัดเสนาสน์ ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประจำปี ประเพณีนมัสการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดเสนาสน์  ซึ่งเป็นวัดโบราณเก่าแก่โบราณ คาดว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสมัยทวาราวดี  หรือประมาณ  พ.ศ.1032 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำแควน้อย  และเมื่อ1,334 ปี ล่วงผ่านมา (พ.ศ.1232) ช่วงสมัยที่ พระมหาไหล่ลาย ซึ่งเป็นพระสงฆ์เชื้อพระวงศ์ของ  ท้าวศรีสิทธิไชยพรหมเทพ หรือ  พญาศรีสิทธิไชย มาแต่เมืองมโนหัน  ขณะเดินทางกลับจากลังกาทวีป เพื่อมายังแผ่นดินสุวรรณภูมิ  ก่อนหน้านั้น สมเด็จพระสังฆราชแห่งลังกา ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 650 องค์  และต้นศรีมหาโพธิ์ มาด้วย เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกล  ท่านจึงได้นำพระบรมสารีริกธาตุไปบรรจุไว้ในสถานที่ต่างๆ  หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นองค์พระปฐมเจดีย์ รวมทั้งนำมาบรรจุไว้ที่วัดเสนาสน์แห่งนี้ จำนวน 36 องค์ โดยเก็บไว้ในพระอุโบสถเก่าแก่ รักษาดูแลเรื่อยมาช้านาน ท่ามกลางศรัทราของชาววัดโบสถ์ จนกระทั่งภายหลัง พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อดีต แม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับพุทธสาสนิกชนชาวพิษณุโลก  ได้ริเริ่มสร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ขึ้น และมีการสืบสานประเพณีสรงน้ำ จัดขึ้นในทุกวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ซึ่งเป็นช่วงของฤดูร้อน

โดยในปีนี้ได้มีประเพณีตามแบบฉบับของชาวบ้าน นำโดย นาย อาทิตย์ สุขแจ่ม กำนันตำบลท่างาม เป็นตัวแทนชาวบ้าน ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากองค์พระบรมธาตุ มาใส่ในเสลี่ยงไม้โบราณ เวียนรอบโบสถ์ดั้งเดิม 3 รอบ พร้อมจัดเครื่องสักการะ และนางรำถวาย พุทธศาสนิกชนได้สรงและสาดน้ำเป็นประเพณี อีกทั้งยังจัดสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เลื่อมใส มาสรงน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยปีนี้มีประชาชนมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

///////////

 

 

แสดงความคิดเห็น