สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ขับเคลื่อนพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ ห้องประชุมแพฟ้าไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก  นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผอ.ททท.สำนักงานพิษณุโลก  นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก   ภาคีเครือข่าย  ได้ร่วมประชุมผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ในพื้นที่ 9 อำเภอ แหล่งท่องเที่ยว  ร้านค้า ร้านอาหาร และร้านจำหน่ายของที่ระลึก เพื่อวางแนวทางการในพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  กระตุ้นการท่องเที่ยวดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัด จะได้มีเงินสะพัดมากขึ้น

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และนายกสมาคมสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  กล่าวว่า  การประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับทางจังหวัดพิษณุโลก โดยภาคีเครือข่ายสมาคมฯ ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก อาทิ  ชมรมการท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านร่องกล้าอย่างยั่งยืน   กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกซากุระญี่ปุ่นบ้านร่องกล้า   . ชมรมธุรกิจกาแฟบ้านร่องกล้า ชมรมท่องเที่ยวในชุมชนโดยชุมชนบ้านน้ำจวง ต. บ่อภาค อ. ชาติตระการ  ชมรมสำนักดาบเรือนนเรศ ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารแห่งนครเทศบาลนครพิษณุโลก เป็นต้น

โดยนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก ได้เสนอผลงานรายงานโครงการฯที่ทำเสนอจังหวัด อาทิ โครงการ กิจกรรมงานใหญ่ ที่เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม Soft Power จององค์พระพทธชินราชจำลอง        “ งานพิษณุโลก Faith  & Farm 2023     เที่ยวเมืองพิษณุโลก เยือนถิ่นวัฒนธรรม  อร่อยล้ำผลไม้ไทย” ในเดือนมิถุนายน นี้ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในพิษณุโลกต่อไป

//////////////////

แสดงความคิดเห็น