ครูต่างชาติสวมชุดไทยพาเด็กอนุบาลสืบสานประเพณีสงกรานต์

พิษณุโลก สีสันบรรยากาศครูต่างชาติสวมชุดไทย นำเด็กอนุบาล ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย เล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างสนุกสนาน เพื่อเป็นปลูกฝังและกระตุ้นให้นักเรียนและครูต่างชาติได้ร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย
วันที่ 13 เมษายน 2566 ที่โรงเรียนอนุบาลเซนต์พอล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พาไปดูบรรยากาศสีสันความสนุกสนานของครูชาวต่างชาติที่สวมชุดไทย นำเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ที่แต่งกายด้วยชุดลายดอกและชุดไทย ร่วมสืบสานประเพณีสรงน้ำพระ ก่อเจดีย์ทราย และร่วมเล่นน้ำ เพื่อให้นักเรียน ได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย เพื่อปลูกฝังและกระตุ้นให้นักเรียนร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย และเพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์
โดยบรรยากาศช่วงเช้าในวันนี้ คณะครูชาวต่างชาติได้แต่งกายด้วยชุดไทยสวยงาม ขณะที่ครูชาวไทยและเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ได้ร่วมกันแต่งกายด้วยเสื้อลายดอก และทำพิธีสรงน้ำพระ และร่วมก่อเจดีย์ทราย ก่อนจะแยกไปตามซุ้มกิจกรรม อาทิ ซุ้มน้ำแข็งใส ซุ้มขนมครก ซุ้มลูกชุบ และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันจนครบทุกซุ้ม ก่อนจะร่วมเล่นน้ำ โดยที่สนุกสนานกว่าใครๆ เห็นจะเป็นน้องๆ หนูๆระดับชั้นอนุบาล ที่เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกันเลยทีเดียว
นางเมลดา บุญจันทร์ หรือคุณครูเมรี่ ประธานในการจัดงานได้กล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณเป็นประเพณีที่งดงาม อ่อนโยน เอื้ออาทร และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความอบอุ่นและการให้เกียรติเคารพซึ่งกันและกัน สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน โดยใช้น้ำเป็นสื่อในการเชื่อมสัมพันธไมตรี ได้ตระหนักและสืบสานประเพณีอันดีงามนี้อย่างต่อเนื่องมาทุกปีและปีนี้ก็เช่นกัน เราได้มีการจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อให้คุณครูและนักเรียนทุกคนได้มีโอกาสสรงน้ำขอพรพระพุทธรูป ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ายกย่องชมเชยเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นความดีงามและยังเป็นการรักษาประเพณีไทยเอาไว้ให้คงอยู่ต่อไป
/////////////////////

แสดงความคิดเห็น