รวมพลังจิตอาสาเมืองพิษณุโลกจัดระเบียบสายสื่อสาร

รวมพลังจิตอาสาเมืองพิษณุโลกจัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดระเบียบสายบนเสาไฟฟ้า เป้าหมายจากสามแยกเรือนแพถึงหน้ากองบิน 46

เวลา 09.00 น. วันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ลานหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีพิษณุโลก ​พลตรี ประสาน  แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ​รองผู้อำนวยการ จิตอาสาพระราชทานภาค 3 เป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองพิษณุโลกจัดระเบียบสายสื่อสาร พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยเริ่ม Kickoff ในวันที่​ 20​ เมษายน  2566​ เป็นวันแรก  บริเวณ​ตั้งแต่​สามแยกเรือนแพจนถึงห้าแยกโคกมะตูม ระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตร และมีเป้าหมายจัดระเบียบบนถนนสายหลักนี้ต่อเนื่องไปจนถึงหน้ากองบิน 46 พิษณุโลก โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงประชาชนจิตอาสาในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ลทีวีสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสาไฟฟ้าตามเส้นทางถนนหลักที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไป – มาให้เกิดความเรียบร้อย  โดยเฉพาะสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือที่เรียกกันว่าสายตาย ซึ่งยังมีอยู่จำนวนมาก จะต้องดำเนินการนำออกไป

 

……………………………………………………..

แสดงความคิดเห็น