กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงทหารชายแดน ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าตามกฎหมาย กกต.

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.66 ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพรนะนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พันเอก สมบัติ บุญกอแก้ว  โฆษกกองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วย พันเอก พงศธร ทิพภยะ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 14 และพันเอก รังสรรค์  คุ้มราษี  ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 3  ร่วมชี้แจงกรณีเรื่องที่ปรากฏข่าวสารว่ามีหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดตาก ให้พลทหารกองประจำการ ไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าที่ จ.กำแพงเพชร แบบยกหน่วย แทนที่จะใช้สิทธิเลือกตั้งใน จ.ตาก

ทั้งนี้ ตามที่มีการกล่าวพาดพิงถึงการลงทะเบียนและเตรียมไปใช้สิทธิเลือกตั้งของหน่วยทหารที่มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก แต่ไปใช้สิทธิที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้นเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลในการเดินทางไปใช้สิทธิ์ล่วงหน้า  เนื่องกรมทหารราบที่ 14 และกองพันหน่วยขึ้นตรงเป็นหน่วยทหารในค่ายวชิรปราการ อ.เมือง จ.ตาก มีกำลังพลเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดตาก เขต 1 เป็นส่วนใหญ่  ในช่วงเวลาเลือกตั้งดังกล่าวกำลังพลของหน่วยมีภารกิจในการปฏิบัติงานนอกหน่วยในหลายพื้นที่  ทำให้ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ตามวันเวลาได้ทั้งหมด ตลอดทั้งต้องเตรียมกำลังส่วนหนึ่ง เตรียมความพร้อมในภารกิจเตรียมชุดบรรเทาสาธารณภัยและการรับทหารใหม่เข้าประจำการ

สำหรับที่ใช้พื้นที่ จ.กำแพงเพชร เป็นพื้นที่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนล่วงหน้านอกเขตเลือกนั้น  เนื่องจาก จ.กำแพงเพชร เป็นหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใกล้หน่วยทหารที่สุด อีกทั้งปลอดภัยและสะดวกในการเดินทางมากกว่าหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ใน อ.แม่สอด และ อ.แม่ระมาด   จ.ตาก  ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางมากกว่า และเป็นพื้นที่ชายแดน มีความเสี่ยงจะเกิดอันตราย  เพราะเส้นทางจากแม่สอดมีการปรับปรุงเป็นช่วงๆ จึงมีความจำเป็นต้องจัดกำลังพลไปใช้ใช้ล่วงหน้าในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่ใกล้ที่สุดดังกล่าว

ดังนั้นทางหน่วยได้ดำเนินการตามนโยบายของกองทัพบก ในการส่งเสริมให้กำลังพลได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เพื่อทำหน้าที่พลเมืองที่ดี  ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กำลังพลตามสมควรตามที่กำลังพลต้องการ และไม่กระทบต่อภารกิจ การปฏิบัติใดๆอยู่ในกรอบแนวทางของกองทัพบกภายใต้ข้อกำหนดตามกฎหมาย หรือการขอรับคำแนะนำจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสำคัญที่สุด

แสดงความคิดเห็น