เลือกตั้งล่วงหน้า คึกคัก บางคนยังสับสนหน่วยและเขตเลือกตั้ง

วันนี้ ( 7 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขต ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในส่วนของจึงหวัดพิษณุโลก มีผู้แจ้งขอเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตและในเขต จำนวน 15,734 คน โดยทางคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดสถานที่การเลือกตั้งล่วงหน้าไว้ แบบนอกเขต ไว้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 15 หน่วย ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตของจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดไว้ที่ศูนย์ประสานแผนอำเภอต่างๆทั้ง  9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเขตการเลือกตั้งที่  1 มีผู้แจ้งเลือกตั้งล่วงหน้ามากที่สุด 10,586 คน

สำหรับเฉพาะศูนย์ประสานแผนอำเภอเมืองพิษณุโลก มีบรรยากาศเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่  1 ซึ่งมีพื้นที่ 9 ตำบล 1 เขตเทศบาล มีผู้มีสิทธิ์แจ้งเลือกตั้งไว้จำนวน 123 คน ตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนทยอยมาเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีประชาชนหลายคนยังสับสนหน่วยเลือกตั้งผิด ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องคอยชี้แจงและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งให้ ทำให้บางคนเสียเวลาในการเดินทางไปใช้สิทธิ์

///////////////

 

แสดงความคิดเห็น