กกต.อบรมบุคลากร เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 14 พ.ค.นี้

พิษณุโลก กกต.พิษณุโลก เร่งเครื่องโค้งสุดท้าย อบรมให้ความรู้แก่ ประธาน และเจ้าหน้าที่ประจำหน่วย เป็นการเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง สส.วันจริง 14 พ.ค.66 นี้

ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำ   อำเภอเมืองพิษณุโลก คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้จัดการประชุมอบรมให้ความรู้ ทั้งเรื่องกฎหมายเลือกตั้ง   ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติ รวมทั้งข้อห้าม ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค.66 นี้ อีกทั้งยังแนะนำการจัดระเบียบหน่วยเลือกตั้งให้เป็นแบบอย่างเดียวกัน    การเตรียมสิ่งของที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ง รวมถึงวิธีการใช้   ยังมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ แบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบของแต่หน่วยเลือกตั้ง  โดยมีการเน้นย้ำในข้อห่วงใย ที่สุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อข้อกฎหมายเลือกตั้ง ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง สู่การเปิดหีบเลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้ง ปิดหีบ และนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง มีการสาธิตการเลือกตั้ง  รวมทั้งแจ้งการติดต่อสื่อสาร กับ กกต.จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉุกเฉิน ทั้งการใช้โทรศัพท์ การใช้แอฟฟิเคชั่นไลน์กลุ่ม ใช้ในการรายงานสถานการณ์ 3 เวลา ตลอดวันเลือกตั้ง   รวมถึงการรายงานผลอย่างไม่เป็นทางการ  ผ่านแอปพลิเคชั่น สมาร์ทโหวต  โดยจะให้ความรู้เช่นนี้ หมุนเวียนกันทุกวัน  จนครบทุกหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5 เขต ของจังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น