ซ้อมแผนเผชิญเหตุ “ผู้ป่วยฮิตสโตรก” กีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 15 พิษณุโลกเกมส์

พิษณุโลกซ้อมแผนเผชิญเหตุ “ผู้ป่วยฮิตสโตรก” พิธีเปิด-ปิด พิษณุโลกเกมส์ พร้อมระดมสถานพยาบาล ร่วมรับ-ส่ง สร้างความมั่นใจให้นักกีฬาที่คาดว่าจะเข้าพื้นที่กว่าหมื่นคน
วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สนามกีฬากลางพิษณุโลก นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก นางวชิราภรณ์ น้อยยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก นายมนัสศักดิ์ มากบุญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนนายก อบจ. แพทย์ พยาบาล พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลหากพบ “ผู้ป่วย ฮิตสโตรก” ในระหว่างพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 “พิษณุโลกเกมส์” ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกเป็นเจ้าภาพจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-26 พฤษภาคม 2566
ในการซักซ้อมมีการจำลองเหตุการณ์ว่าในระหว่างพิธีเปิด-ปิด นักกีฬาที่ร่วมพิธีเกิดอาการฮีตสโตรกจากอากาศร้อน หน่วยแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลบางระกำที่ประจำอยู่ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก เข้ารับตัวผู้ป่วยในสนามและมีรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลพุทธชินราชมารับผู้ป่วยดังกล่าวเพื่อนำส่งโรงพยาบาลพุทธชินราชพษณุโลกต่อไป
ทั้งนี้ฮีตสโตรกหรือโรคลมแดด เกิดจากภาวะที่ร่างกายมีอุณหภูมิสูงมากจนทำให้เกิดภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวได้ ส่วนใหญ่มักจะเกิดในผู้ป่วยที่อยู่กลางแดดนาน ๆ อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ลดการสูญเสีย สร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุที่มาร่วมแข่งขันกีฬาฯ จึงมีการจัดเตรียมรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเสมือนเป็นห้องฉุกเฉินจอดประจำสนามกีฬากลางตลอดการจัดพิธีเปิด-ปิด และมีการซักซ้อมการทำงานตามแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น