ชม “เพชรลำโขง” ความยักษ์พันธุ์งาม ในงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว 

วันนี้( 21 พฤษภาคม  2566) ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นายภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมควายยักษ์เมืองสองแคว  ครั้งที่ 6 และรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทย ประจำปี 2566  เพื่อเป็นการพัฒนาการตลาดควายไทยและอนุรักษ์ควายไทยพื้นเมือง มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก  มีการปรับปรุงพันธุกรรมของควายไทย ให้มีคุณภาพดีขึ้น เป็นการเผยแพร่พันธุ์ควายไทยในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป สร้างความภูมิใจในอาชีพของตนเองและสืบทอดอาชีพการเลี้ยงควายไทยจากรุ่นสู่รุ่น  ให้เกษตรกรคนรุ่นใหม่หันมาเห็นความสำคัญกับการผลิตควายไทยคุณภาพทั้งการจัดการเลี้ยงดู การคัดเลือกปรับปรุงพันธุ์ และร่วมกันอนุรักษ์ควายไทยมากยิ่งขึ้น  อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มของควายไทย

ในพิธีเปิดงานมี การอ่านสารเนื่องในวัน “อนุรักษ์ความไทย 14 พฤษภาคม”  ประจำปี 2566  โดย น.สพ.เทวัญ รัตนะ ปศุศัตว์เขต 6 การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับควายไทย นิทรรศการแนะนำผลงานจากอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พิธีสู่ขวัญควาย  การโชว์ความงาม ควายเผือกและควายแคระแสนรู้  และ การประกวดควายไทย  20 ประเภท

โดยที่น่าสนใจคือการโชว์ควายงาม จากฟาร์มต่างๆ ที่แต่ละฟาร์มนำความตัน หรือ น้ำหนักมากกว่า 1,000 กิโลกรัม มาโชว์ให้ผู้มาร่วมงานได้ชมกัน แต่ที่ฮือฮาและเป็นที่น่าสนใจ คือ ควายงาม ที่ชื่อ “เพชรลำโขง” เพศผู้ อายุ 3 ขวบ  5 เดือน มีน้ำหนักกว่า  1.4 ตัน หรือ 1,400 กิโลกรัม เจ้าของคือ นายสมบัติ ทำละเอียด เจ้าของฟาร์มบิ๊กไอซ์ จ.พิษณุโลก ซึ่งเป็นควายงามคว้ารางวัลตามสนามต่างๆ มากกมาย ซึ่งเจ้าของได้ซื้อมาในราคา 7 ล้านบาท จาก จ.บึงกาฬเมื่อกลางปีที่ผ่านมา และได้พัฒนาสายพันธุ์ จนได้พันธุ์ยักษ์สวยงาม และสามารถขายน้ำเชื้อได้หลายล้านบาท จนเจ้าของพูดเล่นๆว่า ใครมาให้ราคาเท่าใดก็ไม่ขาย แต่ก็มียอดราคาไว้ที่  50 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก “เพชรลำโขง” ยังสามารถโตและสวยงามได้อีกหลายปี

///////////

 

แสดงความคิดเห็น