แม่ทัพภาคที่ 3 ให้โอวาทกองร้อยทหารช่างร่วมภารกิจผลัดที่ 4 ที่เซาท์ซูดาน

 

 

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 66 ที่กองพันทหารช่างที่ 302  กรมหารช่าง ที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก  พลโทสุริยะ  เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3  ได้พบปะให้โอวาทแก่กำลังพลจะที่ไปปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพ กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทยเซาท์ซูดาน ผลัดที่ 4 ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 107 นาย  ซึ่งมีทางครอบตรัว พ่อแม่  พร้อมภรรยาและลูก มาร่วมพิธีส่งในครั้งนี้  โดยกำหนดจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ(UN)  ในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน(United Nations Mission in South Sudan : UNMISS)  ทาง บก.ทท. จะมีพิธีจัดส่งกำลังพลเป็นอีกครั้งว ในวันที่ 24 มิ.ย.66 ที่ บก.ทท.

 

 

โดยที่ผ่านมา กองกำลัง กองร้อยทหารช่างของไทย ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติและองค์การต่างๆ ในการปฏิบัติงานทางการช่างที่มีประสิทธิภาพ ได้รับ การมอบหมายจากฝ่ายวิศวกรรมประจำภารกิจ   พร้อมการน้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มาพัฒนา  เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน ให้แก่ประชาชนชาว สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธี  ทำให้กองกำลังของไทย  ได้รับการพิจารณาจากสหประชาชาติ  ตามพันธกรณีให้เข้าร่วมการปฏิบัติ ภารกิจรักษาสันติภาพมาอย่างต่อเนื่อง  ถือเป็นบทบาท เกียรติภูมิ และความภาคภูมิใจของประเทศไทย

 

 

แสดงความคิดเห็น