ปลูกข้าว ดำนา ใน “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่เรือนจำชั่วคราวเขาสมอแคลง สังกัด เรือนจำกลางพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปลูกข้าว(ดำนา) ตามโครงการพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์” โดยมี นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ และนักเรียนนักศึกษาจำนวน 400 คนเข้าร่วมกิจกรรม

กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนทิศทางการบริหารงานราชทัณฑ์ 6 เสาหลัก สู่อนาคตราชทัณฑ์ เสาหลักที่ 1 ได้แก่ การขับเคลื่อนโครงการพระราชทาน โดยเฉพาะโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในด้านการฝึกอบรมผู้ต้องขัง ด้านการพัฒนาพฤติกรรมนิสัยการพัฒนาสมรรถภาพบุคลากรเจ้าหน้าที่ให้เป็นครูพาทำ กินได้ดำเนินการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่หลากหลายทฤษฎีในรัชกาลที่ 9 สู่การปั้นโคกหนองทำนา ลงในพื้นที่ขนาดเล็ก และหลักกสิกรรมธรรมชาติปลูกป่าในใจคน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง

อีกทั้งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมร่วมใจช่วยเหลือกันในลักษณะลงแขก เพื่อสร้างระบบไหลเวียนเลียนแบบธรรมชาติ ลงสู่ที่นา ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกข้าว (ดำนา) เพื่อนน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสื่อสารรักษาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างแท้จริง

โดยทันที่ ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้ขึ้นไปนั่งรถที่ทางเรือนจำเตรียมไว้สำหรับประธานในพิธี คือรถอีแต๋น 2 พวงมาลัย ท่านผู้ว่าได้เอ่ยแซวอีกว่า หนึ่งพวงมาลัยต่อ 1 ล้อ หรือไม่ จะได้ควบคุมไปในทิศทางเดียวกัน ก่อนเจ้าหน้าที่จะไปอธิบายว่าเป็นพวงมาลัยหลอกนั่นเอง

ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก ได้เปลี่ยนใส่เสื้อหมอฮ่อม พร้อมสวมรองเท้าบูธ อาสาลุยโคลนลงไปร่วมดำนากับ น้องๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทั้ง 8 แห่ง ท่ามกลางสภาพอากาศที่แสงแดดเจิดจ้า แต่ก็ไม่หวั่น สนุกสนานไปพร้อมๆ กับผู้ร่วมงานทุกท่าน และหลังจากที่ดำนาเสร็จเรียบร้อย เด็กๆ ที่เข้าร่วมการดำนา ก็ถึงกับวิ่งไปแหล่งน้ำฝั่งตรงข้าม เล่นน้ำคลายร้อนกันสนุกสนานเลยทีเดียว  จากนั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ก็ได้เดินทางไปอุดหนุนแปลงผักบุ้งปลอดสารเคมี 1 ในโครงการ โคกหนองนาโมเดล โดยได้อุดหนุนผักบุ้งกิโลกรัมละ 5 บาท ที่ตัดสดๆ ใหม่ๆ จำนวน 100 กิโลกรัม เป็นเงิน 500 บาท แจกให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมกิจกรรมดำนาในครั้งนี้อีกด้วย

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ ถือว่าเป็นการเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการโคกหนองนา ซึ่งเป็นพระราชดำริในหลวงรัชกาล ที่ 10 ที่ต้องการให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ให้มีประโยชน์สูงสุด ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงปลา เพื่อเป็นคลังอาหารชุมชนอย่างยั่งยืน

////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น