พิษณุโลกเปิดการฝึกร่วมผสม STRIKE 2023 กองทัพบกไทย-กองทัพบกสาธารณรัฐประชาชนจีน

กองทัพบกไทยฝึกร่วมกิองทัพบกจีน  แลกแลกเปลี่ยนทักษะ ของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรักษาความมั่นคง  การฝึกภาคสนาม และการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 66 ที่กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดการฝึกร่วม/ผสม STRIKE 2023 เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ของกองทัพบกไทย-จีน โดยมี พล.ต.ชาคริต อุจะรัตน (อุ-จะ-รัด-ตะ-นะ) ผู้บัญชาการกองพลรบพิเศษที่ 1 เป็นผู้อำนวยการฝึกกองอำนวยการฝึกผสมฝ่ายไทย และ พันเอกพิเศษ เจิ้ง กัง ผู้บัญชาการกองพลน้อยรบพิเศษที่ 74 เป็นผู้อำนวยการฝึกกองอำนวยการฝึกผสมฝ่ายจีน ระหว่างวันที่ 18-2 ก.ย. 66

สำหรับการฝึกผสมระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้รหัสการฝึก STRIKE 2023 ร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม/ผสม STRIKE 2023 เป็นความร่วมมือกันทางการทหาร  โดยถือเป็นอีกขั้นหนึ่งของพัฒนาการ ความสัมพันธ์จากมิตรภาพสมานฉันท์ของประเทศเพื่อนบ้าน  ไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน  เพราะนอกจากจะมีแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์มีผู้นำทางทหารมีการไป มาหาสู่อย่างไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังมีการฝึกระหว่างหน่วยรบพิเศษของกองทัพไทย-จีน ซึ่งเป็นการฝึกทางยุทธวิธีร่วมของกองทัพบก ภายใต้รหัส STRIKE ไว้ในโครงการฝึกระหว่างหน่วย ทบ. กับกองทัพมิตรประเทศ รหัส STRIKE 2023 ดังกล่าวรวม 4 ครั้ง

โดยการฝึกครั้งแรก  รหัสการฝึก STRIKE 2007 ในห้วง 15 – 31 ก.ค. 50 ณ เมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

การฝึกครั้งที่ 2 รหัสการฝึก STRIKE 2008 ในห้วง 10 – 31 ก.ค. 51 รพศ.5 อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่

การฝึกครั้งที่ 3 รหัสการฝึก STRIKE 2010 ในห้วง 5 – 20 ต.ค. 53 ณ ศูนย์ฝึกภาคทหารกวางโจว เมืองกุ้ยหลิน เขตการปกครองตนเองกว่างชี  สาธารณรัฐประชาชนจีน

การฝึกครั้งที่ 4  รหัสการฝึก STRIKE 2013 ในห้วง 8 – 21 ธ.ค. 56  พื้นที่การฝึก พัน.จจ. จ.ลพบุรี และเขาเก้าชั้น อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

        

สำหรับการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 5 ในรหัสการฝึก STRIKE 2023 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ณ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยจัดพิธีเปิดการฝึกในวันที่ 18 ส.ค. 66  มีกำลังพล เข้ารับการฝึก กองทัพบกไทย  จำนวน 152 นาย กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน  จำนวน 81 นาย  รวมทั้งสิ้น 233 นาย ทั้งนี้ในห้วง 16 ส.ค. – 2 ก.ย. 66 จะทำการฝึกแลกเปลี่ยนทักษะ ของหน่วย รพศ.  การฝึกแลกเปลี่ยนการปฏิบัติการพิเศษ เพื่อรักษาความมั่นคง, การ ฝึกภาคสนาม และการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ของทั้งสองประเทศอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น