ผอ.สบอ.11 ลุยแก้ปัญหาลักลอบตัดไม้มีค่า

ผอ.สบอ.11 สั่งลุยทำงานบูรณาการเชิงพื้นที่เข้มข้น แก้ปัญหาลักลอบตัดไม้มีค่าในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ !!

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ปัญหาการลักลอบตัดไม้มีค่า เป็นปัญหาสำคัญที่มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามมาโดยตลอดก็ตาม จากการนำเสนอข่าวขบวนการค้าไม้มาเป็นระยะก่อนนี้ ส่วนหนึ่งมีการขยายผลจากการดำเนินคดี และวิเคราะห์ติดตามวางแผนจับกุมผู้กระทำผิด จากพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยใช้เส้นทางลำเลียงไม้ผ่านทางชายแดนและนำออกนอกพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างมาก ได้กำชับให้หัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในพื้นที่เฝ้าระวังอย่างเข้มข้น และได้สั่งการให้นายทศพร ปภากุล ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสุรกานต์ เรืองอักษร ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายเสกสันต์ ลอมแปลง ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ร่วมบูรณาการเชิงพื้นที่ (Area Base Management) กับหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้มีค่า ตามนโยบายของนายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ล่าสุดวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ นายทศพร ปภากุล ผอ.ส่วนอุทยานแห่งชาติ นายสุรกานต์ เรืองอักษร ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า และนายเสกสันต์ ลอมแปลง ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร ระดมกำลังหน่วยงานภาคสนามในท้องที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ หัวหน้าวนอุทยาน หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่า หัวหน้าสายตรวจปราบปรามฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมประชุมหารือการทำงาน ปรับกลยุทธ์ให้เข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติ โดยเพิ่มความเข้มงวดและเพิ่มความถี่ในการออกลาดตระเวนให้ครอบคุลมทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวชายแดน โดยให้เน้นงานด้านการข่าวกับหน่วยงานฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ เมื่อพบว่ามีการกระผิดหรือมีเหตุการณ์ที่มีเหตุอันน่าสงสัย จะได้สนธิกำลังเข้าพื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง ดักซุ่มในจุดเสี่ยงและจุดล่อแหลมที่อาจเป็นเป้าหมายการกระทำผิดต่อทรัพยากรป่าไม้ รวมไปถึงการลักลอบเข้ามาล่าสัตว์ป่า

นอกจากนี้ ยังได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยการนำเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น กล้องดักถ่ายภาพ หรือ Camera Trap ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ในการสืบหาติดตามตัวผู้กระทำผิด ให้ปรากฏพยานหลักฐาน เพื่อสามารถสืบหาผู้กระทำผิดทุกรายนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกนาย ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการรับผลประโยชน์แอบแฝงอื่นใดและอำนวยความสะดวกให้กลุ่มขบวนการค้าไม้รวมถึงขบวนการค้าสัตว์ป่าอย่างเด็ดขาด เพื่อรักษาสมบัติของชาติให้คงอยู่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

แสดงความคิดเห็น