เตรียมจัดทริปนำร่องเส้นทาง Fly Thru ไปจังหวัดภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางบินข้ามภาค

นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง 1 (พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์  อุตรดิตถ์ ตาก) ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกและ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   พร้อมผู้บริหาร สายการบิน Thai Air Asia  ผู้อำนวยการ นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผอ.ททท. สำนักงานจังหวัดภูเก็ต    นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ผู้อำนวยการททท.สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก    กำลังทำโครงการจัดทริปนำร่องเส้นทาง Fly Thru ไปจังหวัดภูเก็ต เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางบินข้ามภาค ระหว่างจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือล่าง1 ( พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก) และจังหวัดพันธมิตรใกล้เคียง โดยใช้งบประมาณของ ททท.สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก นำคณะบินไปสู่จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาเส้นทางท่องเที่ยว และธุรกิจ ระหว่างภาคเหนือและภาคใต้อันจะสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน และนักท่องเที่ยวระหว่างภาคต่อไป

แสดงความคิดเห็น