พิษณุโลก  Kick off จัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

จังหวัดพิษณุโลก ปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ  Kick off ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล

วันนี้  1 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า ฯ เจ้าอยู่หัว  ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นาย ภูสิต  สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพลจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการ  Kick off  ตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และปราบปรามผู้มีอิทธิพล ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการเร่งรัดดำเนินการป้องกัน และปราบปรามผู้มีอิทธิพล โดยให้ความสำคัญกับคน และ กิจกรรมของคนที่ไม่พึงประสงค์  เช่น คนที่เข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  การค้ามนุษย์   คนที่มีการครอบครองและพกพาอาวุธปืนที่ผิดกฏหมาย   คนที่เกี่ยวข้องกับบ่อนการพนัน  จะมีการดำเนินการติดตาม และเฝ้าระวัง  และยังมีการจัดระเบียบสถานบริการและสถานบันเทิง ให้อยู่ในกรอบของกฏหมายเสมอ โดยกรมการปกครอง และจังหวัดพิษณุโลก   ได้ร่วมกันจัดตั้ง หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่เป็นกลไกดำเนินการ  การติดตาม และรายงานผล  เช่น การตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองระดับจังหวัด และระดับอำเภอ

วันนี้ได้ดำเนินการเปิดปฏิบัติการแล้ว  พร้อมๆ กับจังหวัดต่าง ๆ  ทั่วประเทศ มีทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย การตรวจตรา หาข่าว  และดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนโดยทันที  วันนี้ มีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 23 หน่วย มาร่วม ปฏิบัติการ  Kick off ประกอบด้วยปกครองจังหวัดพิษณุโลก  ปกครองทั้ง 9 อำเภอ  , มณฑลทหารบกที่ ๓๙ , ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก , กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ , สำนักงานจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานแรงานจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก

//////////

 

แสดงความคิดเห็น