เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 ตรวจเยี่ยมทหารใหม่ภูมิใจสมัครรับใช้ชาติ

 

เมื่อวันที่ 1 พ.ย.66  พลตรี ปฐวี  ศรีสุข เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3  ได้รับมอบหมายจาก แม่ทัพน้อยที่ 3 พร้อมด้วยคณะฝ่ายอำนวยการ เดินทางไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจทหารใหม่ผลัดที่ 2 ปี พ.ศ.2566  ที่หน่วยฝึกทหารใหม่ที่ 3 กองพันซ่อมบำรุงที่ 3 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จ  พระเอกาทศรถ อ.เมือง จ. พิษณุโลก โดยมีพันเอกวิษณุ วิจิตรพงษา  รองผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 พ.อ.เอกพงศ์  สุวรรณเวียง ผู้บังคับการซ่อมบำรุงที่ 23 ให้การต้อนรับ

พลตรี ปฐวี  ศรีสุข เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 ได้พบปะพูดคุยกับน้องทหารใหม่ที่เข้ามารายงานตัว      ที่หน่วยฝึก เพื่อถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ สภาพครอบครัว ปัญหาต่างๆที่เป็นห่วงระหว่างที่จะต้องทำการฝึก  ได้ให้กำลังใจแก่ น้องๆ พลทหารใหม่ จะช่วยดูแลครอบครัวทางบ้านช่วงที่ทำการฝึกทหารใหม่ โดยจะมีหน่วยต้นสังกัดคอยติดตาม สอบถาม และให้คำแนะนำ ตลอดจนช่วยเข้าไปแก้ปัญหา เพื่อให้น้องทหารใหม่ทุกนาย ได้มีความมั่นใจและสบายใจ ตลอดระยะเวลาการฝึกทหารใหม่

เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3  ได้พบปะ พูดคุยกับญาติ ของทหารใหม่ ที่มาส่งทหารใหม่พร้อมทั้งให้ ความมั่นใจกับญาติทหารใหม่ ในเรื่องของการฝึกทหารใหม่ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ที่เน้นย้ำให้การฝึกทหารใหม่ ดำเนินการฝึกอย่างเป็นระบบ การพัฒนาของร่างกายแบบค่อยเป็นค่อยไปตามสภาพร่างกายแต่ละคน การปรับสภาพร่างกายจากพลเรือน ไปสู่การฝึก เพื่อความแข็งแรงของร่างกายตามขั้นตอน การเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ เพื่อให้เป็นทหารที่มีขีดความสามารถและประสิทธิภาพ พร้อมปฏิบัติหน้าที่หลังจากจบ การฝึกทหารใหม่  จากนั้นจึงค่อยพัฒนาเพิ่มพูนขีดความสามารถตามห้วงระยะเวลาต่อไป  อย่างเป็นระบบ

ทางหน่วยฝึกทหารใหม่ ยังได้เปิดให้ญาติทหารใหม่ได้ เข้าชมสถานที่ฝึก ที่พักและสถานที่ต่างๆ ภายในหน่วยฝึก เพื่อให้ญาติทหารใหม่ได้ทราบ ถึงสภาพความเป็นอยู่ของลูกหลานตนเอง และมีการกำหนดช่องทางติดต่อสื่อสารกับญาติทหารใหม่ทุกนาย เพื่อส่งข้อมูลข่าวสาร ให้ญาติทหารใหม่ได้รับทราบความเป็นอยู่ของทหารใหม่อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่องในระหว่างการฝึก ได้เน้นย้ำตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ในเรื่องการดูแลความเป็นอยู่ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่พัก ที่รับประทานอาหาร ที่ประกอบอาหาร ห้องน้ำห้องส้วม และพื้นที่ต่างๆภายในหน่วยฝึกฯ ต้องถูกต้องตาม สุขลักษณะ การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการเจ็บป่วย มีเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง มีรถพยาบาล มีแพทย์ และโรงพยาบาล พร้อมดูแลตลอดเวลา หากน้องทหารใหม่ มีอาการเจ็บป่วย สามารถ รักษาพยาบาลได้ตลอดจนกว่าจะหายจากอาการเจ็บป่วย

        

พร้อมกันนี้  เสนาธิการกองทัพน้อยที่ 3 ได้ให้นโยบายในการฝึกทหารใหม่ ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกและแม่ทัพภาคที่3 พร้อมมอบเครื่องดื่มบำรุงร่างกาย และอาหารเสริม ให้กับชุดครูฝึกทหารใหม่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ ชุดครูฝึกในการดำเนินการฝึกทหารใหม่ต่อไป

ที่สำคัญทางกองทัพน้อยที่ 3 ใส่ใจและให้ความสำคัญต่อการเป็นอยู่ของกำลังพลทหารทุกนาย ที่เสียสละ ในการเข้ามารับใช้ประเทศชาติ  ในระหว่างรับราชการที่หน่วยนั้น หน่วย ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ อาหารและโภชนาการ สิทธิสวัสดิการ อย่างดีและครบถ้วน รวมถึงส่งเสริม ให้พลทหาร ทุกนาย ก่อนจะปลดประจำการได้มีแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือการทำมาหาเลี้ยงชีพ   ตามขีดความสามารถ หาก ต้องการสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนักเรียนนายสิบ หน่วยสนับสนุน ในด้านของการเตรียมความรู้ความสามารถให้พลทหารทุกนาย ซึ่งหน่วยจะดูแลตั้งแต่ก่อนเข้ามาเป็นทหารจนปลดประจำการออกไป

โดยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566  กองทัพน้อยที่ 3 ได้มอบหมายให้พันเอก พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ ผู้อำนวยการกองกำลังพล กองทัพน้อยที่ 3  และคณะ เดินทางไปเยี่ยมทหารใหม่ พร้อมครอบครัว ที่บ้านของทหารใหม่ จำนวน 2 ราย ที่จะเข้ากองประจำการ ในวันที่ 1 พ.ย. 66  ซึ่งมีฐานะยากจน  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน      ในพื้นที่ โดยมี ผู้ใหญ่บ้าน, ส.อบต. และอาสาสมัครสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรม ที่บ้านกาญจนา   ต.พรหมพิราม และบ้านวังน้ำเย็น ต.พรหมพิราม อ. พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก  ได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภคของใช้ที่จำเป็นส่วนหนึ่งให้กับครอบครัวของทหารฯ พร้อมแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระบบความเป็นอยู่ การฝึก สิทธิสวัสดิการขณะที่เข้ารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ เพื่อให้ครอบครัวได้คลายความกังวลใจ และมั่นใจในกองทัพบก   และได้สอบถามถึงปัญหาก่อนเข้ารับราชการ เพื่อเป็นข้อมูลในการเข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือขณะรับราชการเป็นทหารของหน่วย พร้อมทั้งฝากหน่วยงานในพื้นที่ช่วยกันดูแลครอบครัวของทหาร เพื่อให้เกิดความสบายใจระหว่างรับการฝึกและรับราชการทหารต่อไป

แสดงความคิดเห็น