มร.พส. เปิดศูนย์ PSRU Pride Center เพื่อเท่าเทียมทางเพศ

พิษณุโลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดตัวศูนย์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางเพศและความหลากหลายทางเพศ (The PSRU Pride Center)  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสิทธิ ความเท่าเทียม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

วันนี้ (9 พฤศจิกายน 2566 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็นประธานในการเปิดตัวศูนย์ข้อมูลเพื่อส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันทางเพศและความหลากหลายทางเพศ (The PSRU Pride Center) ที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจ ตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นสิทธิ ความเท่าเทียม ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

โดยมีกิจกรรมสำคัญในการเปิดตัว คือ กิจกรรม “สร้างสีสรรหัวใจสีรุ้ง” อันเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการระบายสีรุ้งบนผืนผ้าขนาดใหญ่และแปรรูปเป็นสัญลักษณ์รูปหัวใจเพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการส่งเสริมสิทธิ ความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศที่หลากหลายอย่างเข้าใจและสร้างสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับคนทุกเพศ  โดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้กิจกรรมภายในยังทางคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการทางรัฐศาสตร์และนิทรรศการ เรื่อง “สิทธิ ความเท่าเทียมและสุขภาวะทางเพศภายใต้เพศวิถีที่หลากหลาย” โดยมีนักวิชาการของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายร่วมเสวนา ได้แก่ Female To Male Thailand (FTM) โดย คุณธีรฉัตร ร่วมสุข และชมรม PHIT PLUS พิษณุโลก อีกด้วย 

///////

แสดงความคิดเห็น