อบจ.พิษณุโลก แถลงจัดงาน ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก

พิษณุโลก  อบจ.พิษณุโลก จัดแถลงข่าวจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก “ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก” และสืบสานประเพณีลอยกระทงบึงราชนก ประจำปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดแถลงข่าวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม “ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก” และสืบสานประเพณีลอยกระทงบึงราชนก ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมีพิธีลงนามการจัดทำบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่อง การดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก” และเสวนาการจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว “ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก” และทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นางปิยนารถ  ศิริเจริญพันธ์ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และนางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก ร่วมเสวนาฯ ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมพิธีแถลงข่าวจำนวนมาก

สำหรับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กิจกรรม “ยลถิ่นภูมิปัญญา ชลาธารราชนก” และสืบสานประเพณีลอยกระทงบึงราชนก ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณบึงราชนก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพิษณุโลก ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นผ่านกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว และส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกิดการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาหารพื้นถิ่นในจังหวัดพิษณุโลก  ตลอดจนเพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้ประชาชนได้รู้จักบึงราชนกมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีนิทรรศการมีชีวิต ที่มีการจำลองวิถีชีวิตชุมชนและของดีทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลกมาจัดแสดงให้ชม รวมทั้งมีร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมากมายกว่า 50 ร้านค้า, “ชิมอาหารพื้นถิ่น” มีร้านค้ากว่า 20 ร้านมาให้เลือกชิม และสนุกกับการร่วมเล่นเกมส์พร้อมรับของรางวัลมากมาย

นอกจากนี้ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ภาคกลางวัน มีการประกวดแข่งขันประดิษฐ์กระทง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประเภทเด็กและเยาวชน ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 8,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  ส่วนในภาคค่ำ มีการประกวดนางนพมาศ โดยมีตัวแทนสาวงามจาก 9 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและสายสะพาย รวมทั้งยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำพื้นถิ่น และชมการแสดงพลุดอกไม้ไฟและโคมลอย

โดยตลอดงานทั้ง 5 คืน มีมหรสพให้ชมฟรีมากมาย อาทิ ฮากระจายกับ 3 น้า “น้าโย่ง น้าพวง น้านงค์” รวมทั้งการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องชื่อดัง “โจ๊ก โซคูล”, พระเอกลิเกสุดหล่อ “กุ้ง สุธิราช วงเทวัญ”,  “แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก” และสุดมันส์กับแร็ปเปอร์ตัวพ่อ “โจอี้ บอย” โดยเปิดให้ชมฟรีตลอดงาน สำหรับในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณท่าน้ำภายในสวนสาธารณะบึงราชนกไว้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนหรือท่องเที่ยวที่มาลอยกระทงภายในงาน และมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยทุกจุด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน

////////////

แสดงความคิดเห็น