มทบ.39  สร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านธงไตรรงค์

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.66  ที่ โรงเรียนวัดยาง ต.บ้านคลอง อ.เมือง  จ.พิษณุโลก พล.ต. กฤษณะ  ภู่ทอง ผบ.มทบ. 39  และผบ.ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ. 39  ได้มอบหมาย ให้ พ.อ. วีระพงษ์  เลิศล้ำ รอง เสธ.มทบ. 39  พร้อมกำลังพลจิตอาสาจิตอาสา 904   จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับผู้บริหาร คณะครู อาจารย์และนักเรียน ทำกิจกรรมเสาธง 5 โดยร่วมกันขับร้องเพลงชาติ และการบรรยายให้ความรู้ เครื่องหมายแห่งธงไตรรงค์ของประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกที่ดีงามให้ เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเป็นโอกาสให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความรักชาติด้วยการขับร้องเพลงชาติไทยอย่างภาคภูมิใจ  และเป็นไทยมาตราบเท่าทุกวันนี้

 

 

 

แสดงความคิดเห็น