สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพิษณุโลก  สืบสานประเพณีลอยกระทง “จากวัด สู่วัง ย้อนเวลา สายน้ำ แห่งศรัทธา”

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.66  ที่บริเวณ พระราชวังจันทน์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง “จากวัด สู่วัง ย้อนเวลา สายน้ำ แห่งศรัทธา” โดยมี นายชวาลพงษ์ เลิศรุจิกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก  เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมคณะผู้จัดงาน และประชาชนทั่วไปร่วมงานในครั้งนี้

สำหรับการจัดงานสีบสานประเพณีลอยกระทง “จากวัด สู่วัง ย้อนเวลา สายน้ำ แห่งศรัทธา” เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวพิษณุโลก สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก  สมาคมเครือข่ายไม่ซ์ภาคเหนือตอนล่าง บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ อันดีระหว่างหน่วยงาน สถาบันต่าง ๆ และประชาชนในท้องถิ่น

โดยภายในงานมีกิจกรรม การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์แปรรูป บริการด้านการท่องเที่ยว จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และผู้ประกอบการตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ จำนวน 50 ร้านค้า การเดินขบวนแห่ดวงประทีปมหามงคลร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง การแสดงดนตรีพื้นบ้าน เช่น การแสดงมั่งคละ การแสดงดนตรีย้อนยุค และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน การเดินแฟชั่นโชว์ ผ้าไทย “ใครๆใส่ก็สวย” ในระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2566 รวม 2 วัน ณ บริเวณพระราชวังจันทน์

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากเครือข่ายภาคเอกชนจังหวัดพิษณุโลก อาทิ ร้านวีรสุดาผ้าไหมไทย สนับสนุนเครื่องแต่งกายพร้อมช่างแต่งหน้าให้กับแขกผู้มีเกียรติ มาดามอีเว้นท์สนับสนุนการจัดสถานที่ บูรยาช้อป คุณวิวัฒน์ชัย ก้อนจันทร์เทศ คณะอุปนายกสมาคม ธุรกิจการท่องเที่ยวพิษณุโลก  สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก

คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แสดงความคิดเห็น