“ชาวบ้านผารังหมี” สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว อนุรักษ์ให้ลูกหลาน

วันนี้ ( 25 พ.ย.) นายจันที ชมภูมี อดีตผู้ใหญ่บ้าน หมู่  3 บ้านผารังหมี ต.ไทรย้อย อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยชาวบ้านบ้านผารังหมี จำนวนกว่า 30 คน ร่วมกันสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ในพื้นที่นาของนายจันที พื้นที่จำนวน 30 ไร่ ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ของชุมชนบ้านผารังหมี หลังจากนาข้าวได้ครบอายุของการเก็บเกี่ยว จึงได้ชักชวนเพื่อนบ้านมาเกี่ยวข้าว เพื่อนำไปขายในโรงสีชุมชนบ้านผารังมี อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว ไว้ให้ลูกหลานได้อนุรักษ์ เอาไว้ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีรถเกี่ยวข้าวมาช่วยแล้วก็ตาม ซึ่งประเพณีนี้แสดง ให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันอีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัคร สมานสามัคคีกันในหมู่บ้านได้อีกด้วย นอกจากนี้ทำให้เกิดวัฒนธรรมและการขับร้องเพลงอันเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ของผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

นายจันที ชมภูมี อดีตผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว หมายถึง การที่เจ้าของนาจะบอกเพื่อนบ้านให้รู้ว่าจะเกี่ยวข้าวเมื่อใด และเมื่อถึงวันที่กำหนดเจ้าของนา ก็จะต้องปักธงที่ที่นาของตนเพื่อให้เพื่อนบ้าน หรือแขกที่รู้จะได้มาช่วยเกี่ยวได้ถูกต้อง ทั้งนี้เจ้าของนา จะต้องจัดเตรียมอาหาร คาวหวานไว้ให้เพื่อนบ้านที่มา โดยในวันนี้ตนเองนำอาหารพื้นบ้านของบ้านผารังหมี คือ แกงอ่อมไก่ แกงอ่อมเนื้อ ข้าวเหนียว ลาบ มาให้เพื่อนบ้านได้ร่วมรับประทานอีกด้วย ซึ่งตนเองพยายามรักษาประเพณีพื้นบ้านที่ดีอย่างนี้เอาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไป

//////

 

 

แสดงความคิดเห็น