ร้านอาหารแพภูฟ้าไทยรับป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย

ร้านอาหารแพภูฟ้าไทยรับป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant)

วันที่ 29 พ.ย. 2566 ที่ห้องประชุมชั้น 7 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ นางศศิวัณย์ ศรีพรหม เจ้าของร้านอาหารแพภูฟ้าไทย อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งคณะทำงานตรวจประเมินร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) จ.พิษณุโลก ดำเนินการตรวจรับรองตามหลักเกณฑ์ไปแล้วนั้น จึงได้คัดเลือกร้านดังกล่าวให้เป็นเกียรติในการรับมอบป้าย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ได้รับมาตรฐานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการบริโภคและการใช้วัตถุดิบคุณภาพ ที่มีการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีสำหรับการผลิต (GMP) เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้กับเกษตรกรหรือผู้ผลิตสินค้าเกษตร ที่มีความปลอดภัยเข้าสู่ร้านอาหารได้โดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

ซึ่งร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการนอกจากจะนำวัตถุดิบที่ปลอดภัยไปสู่ผู้บริโภคแล้ว “ร้านอาหารจะเป็น Outlet ให้กับผู้ผลิตหรือเกษตรกร” เป็นการเชื่อมโยงด้านการตลาดจากเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภค และยกระดับฟาร์มเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานมากขึ้น นอกจากนี้ใน จ.พิษณุโลก ยังมีร้านอาหารที่ได้รับมอบป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q (Q Restaurant) ในระดับพรีเมียมจำนวน 3 ร้าน ด้วยกัน

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม เจ้าของร้านอาหารแพภูฟ้าไทย กล่าวว่า ทางร้านอาหารแพภูฟ้าไทย ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากได้คัดสรรวัตถุดิบอย่างดี มีการเน้นใช้พืชผักผลผลิตทางการเกษตรได้มาตรฐาน ส่วนใหญ่มาจากโครงการในพระราชดำริฯ จากโครงการหลวง โดยเฉพาะ สินค้าเกษตร ของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค การได้รับป้ายรับรองร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เป็นมาตรฐานการันตีสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้อย่างมาก

แสดงความคิดเห็น