สมาคมสื่อฯ สถานีวิทยุ ร่วมภาครัฐ เอกชน มอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยปลาไหล

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 66  ที่อาคารหอประชุม โรงเรียนห้วยปลาไหล หมู่ที่ 2 บ้านหนองลวก ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก นาย สุธี นาคะไพฑูรย์ ปลัดอำเภอวัดโบสถ์  เป็นประธานเปิดงาน อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 10 โดยมีนายมังกร จีนด้วง นายกสมาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก  นายประพฤติ ยอดไพบูลย์  ประธานชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ และคณะกรรมการ สมาชิกสมาคมและชมรม เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

ทั้งนี้ได้มีหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ให้การสนับสนุน  ประกอบด้วย ปตท.สผ.โครงการเอส 1 (ลานกระบือ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาพิษณุโลก  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคเหนือ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก  ศาลปกครองพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สาขาพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  วิทยาลัยเทคนิคสองแคว วิทยาลัยสารพัดช่าง  วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพิษณุโลก  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก  ร่วมจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา กีฬา  และจัดหน่วยบริการการเคลื่อนที่ อาทิ บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่  บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า  บริษัทมาดามฟิน นำผลิตภัณฑ์มาร่วมสนับสนุน  และชมรมเครื่องบินเล็ก จากกองบิน 46 พิษณุโลก  ได้นำเครื่องบินเล็กมาแสดงโชว์ในครั้งนี้เช่นกัน

 

นอกจากนั้น  พลตรี กฤษณะ ภู่ทอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ได้ให้การสนับสนุน  จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 39 พร้อมวงหัสดนตรี หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ 39 (ขุนภักดี 39) ในด้านดนตรีและเสียงเพลงขับกล่อมตลอดทั้งงาน   สร้างความสนุกสนานผู้ที่มาร่วมเป็นอย่างมาก  พร้อมทั้งยังมีการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้  ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ  ได้โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ทางระบบออนไลน์  การรับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร  นักเรียนนายสิบ  นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา 2567 นี้  เพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุตรหลานในพื้นที่ได้รับข่าวสารต่างๆอย่างทั่วถึง

สำหรับโครงการ อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์  ส่งมอบความสุข ความรัก ความอบอุ่น  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10  เพื่อนำสิ่งของต่างไปมอบให้กับน้องๆหนูๆ  ตามโรงเรียนต่างๆ ที่ ยังขาดแคลน ทั้งทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทางการเรียน  และการปรับปรุง ซ่อมแซมห้องสมุด  และสิ่งของต่างๆที่หมดสภาพให้กลับมาใช้ได้  พร้อมทาสีรั้วโรงเรียนให้กลับมามีความสวยงาม  ปรับปรุงห้องพยาบาล  ชั้นวางหนังสือ และมีการส่งเสริมอาชีพระยะสั้นให้กับชุมชน  เช่น ตัดเสื้อผ้า ดอกไม้ประดิษฐ์ พร้อมมอบอุปกรณ์การพัฒนาการเรียนการสอน  บริการซ่อมแซมไฟฟ้า  พัดลม และบริการตัดผมอีกด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น