พิธีบวงสรวงจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

วันนี้ 6 มกราคม 2567 เวลา 07.29 น. ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในพระราชวังจันทน์ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นางดนิตา สมจิตต์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ชมรมแม่บ้านมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อขอพระบรมราชานุญาต จัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี 2567 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-20 มกราคม 2567 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกและบริเวณพระราชวังจันทน์

ภายในงานเริ่มต้นด้วยพิธีสงฆ์ พระสงฆ์ 10 รูป ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นพิธีบวงสรวงประธานในพิธีโปรยข้าวตอกดอกไม้ เครื่องสังเวย และปิดท้ายด้วยพิธีขอพระบรมราชานุญาต โดยประธานในพิธีกล่าวขอพระบรมราชานุญาตจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก

ทั้งนี้ พิธีบวงสรวงฯดังกล่าวจัดทุกปีของการจัดงานฯเพื่อความเป็นสิริมงคลและให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน สำหรับการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2567 เหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยจังหวัดพิษณุโลกและหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP และหารายได้ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณะประโยชน์และสาธารณกุศล

พิธีเปิดงานจะมีขึ้นวันนี้ ( 6 มกราคม 2567) เวลา 19.00 น. ภายในงานมีการเปิดร้านกาชาดพาโชค การเดินแบบผ้าไทยการกุศล”ห่มภูษาศิลป์ เยือนถิ่นสองแคว” ถนนสายวัฒนธรรม”เลียบวัดเคียงวัง” ชมการแสดงแสง เสียง ที่บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวร และมีการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชิม ชม ช๊อปในงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว

///////

 

แสดงความคิดเห็น