ตรวจ The canteen ให้เยาวชน 119 รายเข้าใช้บริการ

ตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการ ชื่อ The canteen ตามที่มีเรื่องร้องเรียนมีพฤติกรรมปล่อยปละให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีใช้บริการ ผลการปฏิบัติ พบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 119 ราย

วันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 21.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดย นายนิสิต สวัสดิเทพ ปลัดจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพิษณุโลก โดย นายวรวงศ์ พงศบุตร ป้องกันจังหวัดพิษณุโลก นายกฤติเดช ชะนะภัย ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดพิษณุโลก/รอง ผบ.ร้อย อส.จ.พล. 2 สมาชิก อส.กองร้อย อส.จ.พล.2 บูรณาการร่วมกับ ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพิษณุโลก โดย นายอัครโชค สุวรรณทอง นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย พันตำรวจเอกภาคภูมิ ปราบศรีภูมิ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการลักษณะคล้ายสถานบริการ ชื่อ The canteen ตามที่มีเรื่องร้องเรียนมีพฤติกรรมปล่อยปละให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีใช้บริการ

ผลการปฏิบัติ พบเยาวชนอายุต่ำกว่า 20 ปีจำนวน 119 ราย จึงทำการแจ้งข้อหา
1.ยินยอมหรือปล่อยปะละเลยให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าใช้บริการ ฝ่าฝืนคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ข้อที่ 4
2.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ มาตรา 29 (1)
3.ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยการแจกแถมหรือให้แลกเปลี่ยนกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตรา 30 (5)
ส่งให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกดำเนินการ ต่อไป


#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น