คณะส.ว. มอบเสื้อเหลือง ฟุตบอล อุปกรณ์การศึกษาให้โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.67 ที่โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ต.นาบัว  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา โดยนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ( ส.ว.) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมด้วยคณะ ส.ว. นายจิรชัย มูลทองโร่ย โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล กรรมาธิการวิสามัญฯ และนายบัญชา พงศ์อายุกูล กรรมาธิการวิสามัญฯ

ซึ่งมีนายจุติ ไกรฤกษ์ ส.ส.พรรครวมไทยสร้างชาติ ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ ฉัตรธนานนท์ ประธานคณะทำงาน และคณะอนุกรรมาธิการ รศ.พญ.เยาวลักษณ์ ชาญศิลป์ และนางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์  นำเสื้อเหลือง ฟุตบอล อุปกรณ์การศึกษา เลี้ยงไอศครีม หนังสืออ่านประกอบการเรียน ไปมอบให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 ซึ่งมีนางสาวนภัทรภร เย็นขัน ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำท้องถิ่น ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 และมอบสนามเด็กเล่นตามโครงการสนามเด็กเล่นเสริมปัญญาเฉลิมพระเกียรติ 100 ปี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งสนับสนุนโดยคณะข้าราชบริพารและผู้ถวายงาน วังเลอดิส และบริษัทห้างขายทองทองใบเยาวราช (สี่แยกวัดตึก) จำกัด จัดหางบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 300,000 บาท และคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา นางพิริยาภรณ์ ธรรมมารักษ์ อนุกรรมาธิการ มอบหนังสือ อุปกรณ์กีฬา ถุงอเนกประสงค์ และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ทุน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมป์ สมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณวดี ทุนสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

 

แสดงความคิดเห็น