ขนส่งพิษณุโลกเปิดประมูลทะเบียนรถหมวดอักษร ขข

พิษณุโลก ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก เปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษร “ขข” ขนเงิน ขนทอง พิษณุโลก เป็นภาพกราฟฟิคสีสันสวยงามมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 301 หมายเลข เพื่อนำรายได้จากการประมูลเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน คาดปีนี้จะมียอดประมูลถึง 30 ล้านบาท

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่ห้องอรัญญิกา โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซตเตอร์พิษณุโลก นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย ทับยา ขนสั่งจังหวัดพิษณุโลก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน ครั้งที่ 17 หมวดอักษร ขข “ขนเงิน ขนทอง” จำนวน 301 หมายเลข ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกได้มีการจัดประมูลหมาเลขทะเบียนมาแล้ว จำนวน 16 ครั้ง มียอดเงินรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน รวมทั้งสิ้น 212,212,807 บาท(สองร้อยสิบสองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดบาทถ้วน)

สำหรับการประมูลในครั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้นำแผ่นป้ายทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งเป็นภาพกราฟฟิคสีสันสวยงามมีสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 301 หมายเลข เข้าทำพิธีพุทธาภิเษกและอธิษฐานจิต ณ วิหารหลวงพ่อพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ชนะการประมูล

การจัดประมูลในครั้งนี้ เป็นการประมูลรูปแบบใหม่ New Normal กระทำโดยวิธีเสนอราคาด้วยวาจาโดยการเคาะไม้และประมูลทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความเสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในเขตจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนผู้สนใจได้ทราบกันอย่างทั่วถึง โดยผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ ส่งผลให้มีผู้แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประมูลลงทะเบียนล่วงหน้าไว้กับสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 420 ราย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้กล่าวว่า การประมูลเลขมงคลหรือป้ายทะเบียนรถ โครงการขนส่งทางบกได้ดำเนินการมาปีนี้เป็นปีที่ 20 แล้ว ในส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้งนี้เป็นครั้งที่ 17 ครั้งนี้เป็นสำคัญเพราะเป็นการเอานำหมวดอักษรที่เป็นอักษรคู่ คือ “ขข”เอาออกประมูล ซึ่งอักษรเบิ้ลถือว่าเป็นที่นิยมแล้วก็เป็นที่มีความต้องการของพี่น้องประชาชนอย่างมาก เชื่อว่าในวันนี้ก็จะได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี

ในการประมูลก็มีทั้ง 2 วิธี ทั้งวิธีด้วยวาจาคือมาประมูลที่ห้องประมูลแห่งนี้แล้วก็ยังสามารถประมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ด้วยสามารถเคาะราคาแบบเรียลไทม์ผ่านทางออนไลน์เป็นการประมูลลักษณะไฮบริดทั้ง 2 วิธีร่วมกัน

ก็เชื่อว่าจะได้รับความนิยมจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก การประมูลในวันนี้ก็เงินทุกบาททุกสตางค์ นำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อที่จะนำเอาไปรณรงค์ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมการลดอุบัติเหตุและลดการสูญเสียชีวิตจากท้องถนน แล้วก็ส่วนหนึ่งของเงินรายได้ก็จะนำไปช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากรถยนต์ ให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะดำรงชีวิตได้อย่างบุคคลธรรมดา มีอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆ ก็ถือว่าการประมูลครั้งนี้นอกจากจะได้รับเลขที่เป็นมงคลแล้วยังถือว่าได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลอีกด้วย

หวังว่าการประมูลในวันนี้จะประสบความสำเร็จแล้วก็รายได้จากการประมูลเชื่อว่าจะน่าจะถึง 30 ล้านเพราะปีที่ผ่านมาจังหวัดพิษณุโลกได้ถึง 15 ล้าน ครั้งนี้ก็คงจะน่าจะเกิน 30 ล้าน

//////////

แสดงความคิดเห็น