ฝึกอาชีพนวดแผนไทย สร้างอาชีพให้ผู้พิการ ‘หมอนวดตาบอด’

พิษณุโลก  โครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอด หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 255 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 เพื่อให้ผู้พิการสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะในด้านการมีอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ที่ศาลานาวาเสด็จน่านนที วัดราชบูรณะ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้พาผู้พิการทางสายตา ที่ได้เรียนนวดใน โครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอด หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 255 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 จำนวน 7 คน มาให้บริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์ หลังจากเรียนครบชั่วโมงเรียนแล้ว เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองได้และไม่เป็นภาระของครอบครัว

นายจันทวงษ์ เหลาผา อาจารย์สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง ได้กล่าวว่า วันนี้นำผู้เข้าเรียน ในโครงการฝึกอาชีพนวดแผนไทยคนตาบอด หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้พิการทางการมองเห็น 255 ชั่วโมง รุ่นที่ 4 จำนวน 7 คน มาฝึกนวด เพื่อหาประสบการณ์ หลังจากที่ได้เรียนมาใกล้จบครบหลักสูตร เพื่อจะได้นำไปประกอบเป็นอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวได้ และไม่เป็นภาระของครอบครัว

สำหรับโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพสำหรับผู้พิการทางสายตา 255 ชั่วโมง ให้แก่ผู้พิการทางสายตารายใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการอบรม และยกระดับเพิ่มความรู้ เพิ่มทักษะด้านการนวดของคนตาบอด ซึ่งผู้พิการในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นตลอดเวลา โดยเฉพาะผู้พิการทางสายตาหรือคนตาบอด  แต่เขาเหล่านั้นยังได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือให้พึ่งพาตนเองได้ โดยเฉพาะในด้านการมีอาชีพเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ซึ่งผู้ที่เข้าเรียนนั้นจะไม่เสียค่าใช้จ่ายๆ มีนอน ที่พัก ให้กินอยู่ฟรีระหว่างเรียน ช่วงเวลาเรียนก็มีช่วงพักเบรก เวลาเรียนจบแล้วก็สามารถไปรับนวดตามบ้าน หรือมีร้านสำหรับนวดคนตาบอดรองรับ รายได้เฉลี่ยนั้นขึ้นอยู่กับที่ร้านจะแบ่งใช้ตามสัดส่วนเท่าไหร่ตามแต่ตกลง อย่าง 1 คน ก็จะนวดราคา 150 บาทต่อชั่วโมง ทางร้านอาจจะให้ผู้นวด 100 บาท และร้านเก็บ 50 เป็นค่าน้ำค่าไฟ ซึ่งถ้าหมอนวด นวดดีนั้น อาจมีคนจองคิวรายหลาย วันหนึ่งอาจจะนวดได้หลายคน ก็สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้

สำหรับผู้พิการทางสายตาที่สนใจอยากเรียนนวด เพื่อสามารถมีความรู้ติดตัวและนำไปต่อยอดเป็นอาชีพ ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือตอนล่าง จะเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง มีนวดหลากหลายแบบ เมื่อเรียนครบ 255 ชั่วโมง ก็จะออกไปฝึกประสบการณ์นอกพื้นที่ จะใช้เวลา 1-2 วัน ก็เป็นอันเรียนจบ และผู้ที่เข้าเรียนนั้นจะได้ใบจบจากของศูนย์ที่รับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข ใบนี้สามารถไปเข้างาน ตามหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เกี่ยวกับ มาตรา 35 ได้ หากหน่วยงานนั้นๆ มีโครงการให้ผู้พิการทางสายตาได้เข้าไปทำงาน

//////////////////

แสดงความคิดเห็น