เพลิดเพลินดนตรีสากลค่าย “ดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน” ในโครงการฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ  ร่วมรับชมการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีสากล “ดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน”  ในโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล (ค่ายดนตรี) วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย และการขับร้องประสานเสียง (ค่ายขับร้อง) คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย ประจำปีงบประมาณ 2567

นางณัฐภา บุญงาม ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การแสดงดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน ครั้งนี้ เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล และการขับร้องประสานเสียง  นับเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการฝึกอบรม ในโครงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการทางดนตรีสากล (ค่ายดนตรี) วงดุริยางค์เยาวชนไทย ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย และการขับร้องประสานเสียง (ค่ายขับร้อง) คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย โดยในครั้งนี้จัดขึ้นนอกสถานที่ ใน จ.พิษณุโลก เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนที่ร่วมโครงการฯ ทั้ง 3 วง  ซึ่งประกอบไปด้วย  วงดุริยางค์เยาชนไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ (TYO)  วงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (TYW) และการขับร้องประสานเสียง (ค่ายขับร้อง) คณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย (TYC) และเยาวชนในพื้นที่ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  โรงเรียนจ่านกร้อง โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนเทศบาลสี่ชุมชนวัดธรรมจักร และโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  ได้สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกัน  เพื่อพัฒนาศักยภาพ  การเล่นเครื่องดนตรีสากลและการขับร้องประสานเสียงให้ได้มาตรฐานสากลมากยิ่งขึ้น  โดยได้เชิญอาจารย์ ที่มีประสบการณ์มาถ่ายทอดให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ นอกจากจะฝึกซ้อมที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แล้วก็เดินทางมาออกค่าย ที่ จ.พิษณุโลก โดยหลังจากนี้ก็จะไปแสดงในงานมหรสพสมโภชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 72 พรรษา ปีนี้ด้วย

ด้านนางศศิวัณย์ ศรีพรหม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ถือว่ากิจกรรมดังกล่าว ถือว่า เป็น Soft Power  ของประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ได้ชมการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีสากล “ดนตรีบรรเลง ขับเพลงประสาน” ของ น้อง ๆเยาวชนที่ได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถ ได้ชมแล้วสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก ซึ่งอยากให้จังหวัดพิษณุโลก ได้มีกิจกรรมดี สร้างความสามารถให้กับเยาวชนกันอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่นางสาวนิภาวรรณ กาญจนพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก ที่สามารถสร้างวัฒนธรรมทางด้านดนตรี ให้กับคนไทย จนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนได้หันมาชื่นชอบดนตรีมากขึ้น และที่สำคัญกิจกรรมนี้ได้มาเข้าค่ายที่จังหวัดพิษณุโลก ก็จะทำให้น้อง ๆ เยาวชน ที่เข้าร่วมโครงการจะได้สัมผัสกับวิถี วัฒนธรรม ท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก ได้ที่ดีอีกด้วย

///////////

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น