ชมโบราณวัตถุล้ำค่า พุทธศรัทธาบูชาพระพุทธชินราช

พิษณุโลก  ชวนชมโบราณวัตถุล้ำค่า พุทธศรัทธา บูชาพระพุทธชินราช ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช แหล่งรวบรวม เพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรี

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช ตั้งอยู่ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร(วัดใหญ่) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื้นที่จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่มีประวัติเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธชินราช และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นสิ่งของที่ผู้มีศรัทธานำมาถวายแด่พระพุทธชินราชเป็นพุทธบูชา ทั้งพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ และประชาชนทั่วไป

ภายในห้องจัดแสดงแบ่งเป็น 9 โซน ย้อนอดีตกาลโบราณคดีและประวัติศาสตร์พิษณุโลก ความสำคัญขององค์พระพุทธชินราช การสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองพิษณุโลก ไปจนถึงส่วนจัดแสดงพุทธบูชาสังวาลประดับองค์พระพุทธชินราช และสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์แบบโบราณ ซึ่งพระมหากษัตริย์ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช เพื่อแสดงถึงความสำคัญและความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธชินราชของพระมหากษัตริย์ไทย.

นอกจากนี้ยังมี “ห้องแสดงพุทธพิมพปฏิมา” เป็นอีกไฮไลต์จัดแสดงพระพุทธรูปบุเงินบุทอง พระพุทธรูปแก้ว ที่ประชาชนถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธชินราช ซึ่งห้องนี้ทางวัดได้เปิดกำปั่นคลังเก็บพระพุทธรูปทองคำเก่าแก่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรก บอกเลยว่าทองคำวาววับทั้งห้องจัดแสดงเลยทีเดียว

สำหรับท่านใดที่อยากไปชมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช สามารถเดินทางมาได้ เข้าชมฟรี เปิดให้เข้าชมวันพุธ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น