ทกจ.พิษณุโลก จัดเส้นทางการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ ชมอัตลักษณ์ท้องถิ่นพื้นบ้าน ลิ้มรสอาหารอาหารพื้นถิ่น  ทริป 2 วัน  1 คืน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชมวิถีถิ่น อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ส่งเสริม Soft Power ในพื้นที่ ที่เรามีอยู่โดยเฉพาะชุมชนที่มีศักยภาพ ของ อ.นครไทย โดยนำร่องเลือกชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพ โดยใน อ.นครไทย จะมี ต.นครชุม และ ต.บ่อโพธิ์ เพื่อนำร่องจัดเป็นเส้นทางการท่องเที่ยว 2 วัน 1 คืน ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเส้นทางการท่องเที่ยววิถีธรรมชาติ ชมอัตลักษณ์ท้องถิ่นพื้นบ้าน สัมผัสรสอาหารพื้นถิ่น กราบไหว้สิ่งศักดิ์คู่หมู่บ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยทำเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเริ่มต้น เริ่มต้นด้วยการสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ เพื่อความเป็นสิริมงคล แวะวัดกลางศรีพุทธารามชมความงามต้นจำปาขาว 700 ปี ต้นไม้คู่บ้านคู่เมืองของอำเภอนครไทย เดินทางเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยวนครชุม ได้ร่วมกิจกรรม Workshop ที่เฮือนตูบโฮมสเตย์ เข้าสู่พิธีบายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือ โดยผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน จากนั้นร่วมกิจกรรม คั่วชงชิมกาแฟร่องเขานครชุม โดยเม็ดพันธุ์จากในชุมชนนครชุม และการทำขนมไทยท้องถิ่นของดีตำบลนครชุม แวะชมต้นตะเคียนยักษ์ สักการะศาลปู่หลวงนครชุม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพบูชาและยึดเหนี่ยวจิตใจชาวนครชุม แวะชมวิวธรรมชาติที่สวยงามจุดชมวิว ร่องเขานครชุมก่อนเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

โดยกิจกรรมในเช้าวันที่ 2 หลังทานอาหารเช้าเสร็จจะเริ่มเดินทางเข้าสู่ชุมชนท่องเที่ยว ต.บ่อโพธิ์ พักผ่อนชมธรรมชาติริม น้ำตกแก่งโตน น้ำตกที่มีลานหินทอดยาวเต็มไปด้วยแก่งหินน้อยใหญ่สลับกัน ถ่ายรูปเช็คอิน LOVE ตัวเท่าบ้าน จากนั้นเดินทางไปไหว้พระที่วัดน้ำเลา เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับเดินทางเข้าชม บ่อเกลือพันปี ซึ่งเป็นบ่อเกลือธรรมชาติที่ปรากฏมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เรียนรู้วิถีชีวิตแหล่งประวัติศาสตร์ การต้มเกลือ และปิดท้ายเส้นทางการท่องเที่ยว ด้วยการแวะทานอาหารพื้นถิ่น ด้วยผีมือการปรุงจากชาวบ้านในชุมชน กับเมนูอาหารพื้นถิ่นที่หาทานได้ยากหลากหลายเมนู ท่ามกลางวิวนั่งทานอาหาร แบบซุ้มแคร่ไม้ไผ่ ยืนออกไปกลางหุบเขา สายลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวัน

นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชื่อมโยง อ.นครไทย ในวันนี้ เป็นความตั้งใจที่อยากจะส่งเสริมเรื่องของการนำ Sofe Power ในพื้นที่ ที่เรามีอยู่โดยเฉพาะชุมชนที่มีศักยภาพ ของ อ.นครไทย โดยนำร่องเลือกชุมชนที่เข้มแข็งมีศักยภาพ โดยใน อ.นครไทย จะมี ต.นครชุม และ ต.บ่อโพธิ์ วันนี้ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่ อย่างเช่นในพื้นที่ ต.นครชุม เป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขา เรียกได้ว่านักท่องเที่ยวที่จะมาหมู่บ้านนี้จะต้องเป็นการตั้งใจมา เพราะที่นี่จะมีอากาศที่ดีตลอดทั้งปี อาหารพื้นถิ่นก็หลากหลายและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ และในชุมชนเองก็มีกิจกรรมที่เขาทำเป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้ว ให้นักท่องเที่ยวได้เห็นได้สัมผัส และได้ลองทำ ก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีชีวิต และวัฒนธรรม และสามารถนำออกไปเล่า นำออกไปประชาสัมพันธ์ ให้คนที่มีใจรักด้านการท่องเที่ยววิถีถิ่น ได้มาสัมผัสกัน และทำให้ชุมชนได้อยู่กันอย่างเข้มแข็งในแบบที่เขาเป็นอีกด้วย

สำหรับท่านที่สนใจจะเดินทางท่องเที่ยวชมธรรมชาติสัมผัสวิถีชีวิตพื้นถิ่น ในพื้นที่ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม ได้ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น หรือสอบถามได้ที่ เฮือนตูบโฮมสเตย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 082-162-6465 หรือ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ โทร 055-009809

////////////////////////

 

แสดงความคิดเห็น