Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

 แบตมินตัน เทศบาลนครพิษณุโลก ต้านยาเสพติด ครั้งที่3

น้องๆ หนูๆ และเยาวชน ร่วมแข่งขันแบดมินตันเทศบาลนครพิษณุโลก ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย และก้าวไปสู่ความเป็นเลิศในกีฬาอาชีพ พร้อมทั้งเป็นการต้านยาเสพติด

เปิดศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 7 พิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีทำบุญและเปิดป้ายศูนย์อำนวยการพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน เขต 7 พิษณุโลก

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ทำหมันสุนัข-แมวที่วัดดงข่อย ขณะเศษผ้าที่รับบริจาคใช้ได้จริง

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทำหมันให้หมาแมวภายในวัด-บ้าน ขณะผ้ากันเลียแผลที่รับบริจาคใช้ได้จริง

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว (ดำนา) และ กิจกรรมสร้างสรรค์รับน้องดำนา” ปีการศึกษา 2562

เกษตรจังหวัดเร่งกำจัดหนองกระทู้ข้าวโพดลายจุด กำลังเสียหายหนักหลายอำเภอ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานเกษตรอำเภอนครไทย ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด พื้นที่อำเภอนครไทย