เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”  

เมื่อเวลา 08.30 น.ของวันที่  24 มิถุนายน 2567  เรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม” กลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานจังหวัดพิษณุโลก   โดยเรือนจำกลางพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามนโยบายของ พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นางพงษ์สวาท นีลโยธิน ปลัดกระทรวงยุติธรรม และนายสหการณ์ เพชรนรินทร์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือนของประชาชน โดยมี นายบุญเหลือ บารมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมด้วย นายกฤตภพ จันทร์ภูโดม ผู้บัญชาการเรือนจำกลางพิษณุโลก นายมงคล จันทะจร ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลก นางสาวฑิพารัตน์ โชติพิทยานนท์ ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก และผู้อำนวยการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมในพิธีเปิด “มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม”  กลุ่มเรือนจำและทัณฑสถานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาหาทางออกจากการเป็นหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยแยกเป็นหนี้ของผู้ต้องขังจำนวน 168 คน และหนี้ของบุตรผู้ต้องขัง จำนวน 53 คน รวมจำนวน 211 คน เป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม และนโยบาย 8 มิติ ของกรมราชทัณฑ์ ให้ความเท่าเทียมและเป็นธรรมแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาพฤตินิสัย เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

////////////

แสดงความคิดเห็น