Author
อนุชา

ผู้ช่วย ผบ.ทบ.ชี้แก้มาตรา 112 เป็นเรื่องของสภา

พลเอกทนงศักดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ตรวจความพร้อมสนามกีฬากองทัพบก ชี้การแก้มาตรา 112 อยู่ที่รัฐสภาทหารปฏิบัติตามอยู่แล้ว

พิษณุโลกติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

พิษณุโลก ประชุมคณะทำงานติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ปรับปรุงคณะทำงานเป็น 4 ชุดเพื่อเร่งติดตามขยายผลการดำเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่นำไปสู่ความยั่งยืน