Author
อนุชา

ชาวบ้านตามเรื่องกลิ่นเหม็นโรงงานไทยฮั้วรับซื้อยางพารา

ตัวแทนชาวบ้านติดตามเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรม ผลกระทบจากกลิ่นเหม็นเน่ายางพารา น้ำเสียไหลลงแหล่งน้ำธรรมชาติ แต่ไม่คืบหน้า ทั้งที่ส่งเรื่องมานาน 3 เดือน