Author
อนุชา

เมื่อไหร่จะซ่อม

สภาพถนนสายขึ้น ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ทรุดพังทลายช่วงหน้าฝนที่ผ่านมา ปัจจุบันก็ยังเหมือนเดิม ยังไม่มีการซ่อมแซมแต่อย่างใด

ที่พักคนเก่ง (โดยเฉพาะ)

คนเก่งคงจะหวั่นๆ เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองพิษณุโลก ได้เตรียมรถที่พักเอาไว้รับส่งคนเก่ง ที่ชอบก่อเหตุวุ่นวายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก

รวบสองโจ๋ลอบขว้างโทรศัพท์เข้าเรือนจำ

เจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพิษณุโลกรวบสองวัยโจ๋ เตรียมขว้างโทรศัพท์มือถือเข้าเรือนจำ สารภาพจะได้ค่าจ้างจ้างสามหมื่นหลังงานเสร็จเรียบร้อย