Author
อนุชา

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรศึกษาดูงานที่พิษณุโลก

คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 54 (วปอ.) และหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 24 ดูงานพิษณุโลก ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดราชบูรณะ

พระขับรถยนต์ธุดงค์ขนของเลี้ยงสัตว์เต็มกระบะ

พบพระขับรถยนต์ปิกอัพตระเวนดุธงค์ แถบมีข้าวของเครื่องและสัตว์เลี้ยงเต็มคันรถ ไม่มีวัดอยู่ต้องอาศัยเป็นที่พักวอนอยากสร้างตนเอง