ข่าวทั่วไป

ฉลองขึ้นบ้านใหม่ “บ้านยอดเพชร”

ที่ปรึกษา รมว.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี กับดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ในโอกาสทำบึุญขึ้นบ้านใหม่

เติมความรู้กลุ่มบางแก้วเซรามิก

กลุ่มบางแก้วเซรามิกดูงานเครื่องปั้นดินเผาสุโขทัย ต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก สุนัขบางแก้ว สัญญลักษณ์ของเมืองพิษณุโลก

สาธารณสุขเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน

สาธรณสุขเมืองพิษณุโลกร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน