ข่าวทั่วไป

เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกแต่งตั้งเจ้าคณะตำบลจอมทอง

เจ้าคณะจังหวัดเป็นประธานมอบตราตั้งเจ้าคณะตำบลจอมทอง ให้แก่พระครูประภัศร์โสตถิคุณ เจ้าอาวาสวัดสุดสวาสดิ์

กองพลพัฒนาที่ 3ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติราชินีฯ

กองพลพัฒนาที่ 3 และชุมชนรอบค่ายร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนารถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

จังหวัดร่วมลงนามปลูกต้นไม้อนุรักษ์ธรรมชาติ

จังหวัดพิษณุโลกร่วมลงกับมูลนิธิโลกสีเขียว ร่วมมือรวมดวงใจ ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถวายมหาราชา ถวายมหาราชินี

พัฒนาทักษะรพ.สต.รุ่นที่ 3

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช จัดอบรมโครงการหลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รุ่นที่ 3

คุมประพฤติปฏิบัติธรรมที่วัดราชบูรณะ

โครงการคุมประพฤติปฏิบัติธรรม นำจิตคิดดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ

ขับเคลื่อนคุณธรรมประชาคมจ.พิษณุโลก

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับศูนย์คุณธรรม องค์กรมหาชนจัดสัมมนาเชิงวิชาการขับเคลื่อนวาระด้านคุณธรรม จริยธรรม ประชาคมจังหวัดพิษณุโลก สร้างชาติโปร่งใส สร้างไทยซื่อตรง

อบจ.พิษณุโลกเปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชน

นายก อบจ.พิษณุโลก เป็นประธาน เปิดโครงการประชุมสัมมนาผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพในชุมชน

เกษตรและสหกรณ์พิษณุโลกบูรณาการสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดงานบูรณาการส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ การปรับปรุงดิน.ให้เกษตรกร