ข่าวเด่น

 เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านคลองช้าง อ.วัดโบสถ์  

องค์การบริหารส่วนพิษณุโลก เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่บ้านคลองช้าง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่

มน.อบรมประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ถ่ายทอดศิลปะชั้นสูง ช่างสิบหมู่ ในรูปแบบของที่ระลึก

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วม กับองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ การประดิษฐ์หัวโขนจิ๋ว ขึ้นตามโครงการการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในเขตภาคเหนือตอนล่างเป็นสินค้าต้นแบบ ถ่ายทอดศิลปะชั้นสูง ช่างสิบหมู่ ในรูปแบบของที่ระลึก

กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

กองทัพภาคที่ 3 ปล่อยขบวนรถ โครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร เพื่อช่วยเหลือผู้ประาสบภัยแล้งเป็นการเบื้องต้น