ข่าวเด่น

เปิดกิจกรรมหกรรมแห่งความสำเร็จ โครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน

อำเภอเมืองพิษณุโลก จัดนิทรรศการมหกรรมแห่งความสำเร็จ โครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ( โครงการ 3 ป.สู่พอเพียง)

เปิดตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้ ยามค่ำคืน จุดช็อป เช็คอินแห่งใหม่ของพิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดตลาดวัฒนธรรม ย่านตลาดใต้ เพื่อพัฒนาย่านวัฒนธรรมชุมชนและการพื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณี และสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่” พร้อมทั้งเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านวัฒนธรรมพื้นถิ่น และเป็นจุดช็อป ชิม เช็คอินอีกแห่งหนึ่งของพิษณุโลก

ชมรมสื่อมวลชนพิษณุโลก จัดโครงการ “ปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง” ที่โรงเรียนบ้านหนองหิน

ชมชมสื่อมวลชนพิษณุโลก ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการปันน้ำใจ สร้างสุข ให้น้อง ที่โรงเรียนบ้านหนองหิน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ส่งรอยยิ้มและมอบความสุขให้แก่นักเรียน