ข่าวเด่น

เปิดใช้สะพานสี่แยกอินโดจีนวันแรกสองช่องทางจราจร สภาพจราจรคล่องตัว ในวงเวียนไม่หนาแน่น

ทางแขวงการทางฯ เปิดให้ใช้สะพานสี่แยกอินโดจีน ข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับทางหลวงหมายเลข 12   จ.พิษณุโลก วันแรกทั้งขาเข้าและขาออก พบว่า การจราจรคล่องตัว วงเวียนไม่หนาแน่น คาดว่าจะใช้เป็นเส้นทางหลักในการเชื่อม East-West Economic Corridor เชื่อมเศรษฐกิจ ลดปัญหาการจราจรได้เป็นอย่างดี

มอบถุงยังชีพพระราชทาน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำถุงยังชีพพระราชทานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย  ให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ จ.พิษณุโลก จำนวน 2,000 ชุด

ชาวบ้านต.ชมพูไม่ร่วมเวทีประชาคมของชลประทานหวั่นสร้างอ่างเก็บน้ำ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 4 เปิดเวทีประชาคมรับฟังความเห็นชาวบ้าน 2 หมู่บ้าน ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ถึงความต้องการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำคลองชมพู แต่ถูกชาวบ้านวอร์คเอ้าท์ ไม่เข้าร่วมเวที หวาดระแวงไปร่วมฟังแล้วจะถูกนำไปอ้างสนับสนุนการสร้างอ่างเก็บน้ำคลองชมพูที่ชาวบ้านในพื้นที่ต้นน้ำคัดค้านมาตลอด

 ปล่อยพันธุ์สัตน้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ 300,000 ตัวในบึงตะเคร็ง

ประมงจังหวัดพิษณุโลก จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี  2562 ของจังหวัดพิษณุโลก จำนวนทั้งสิ้น 300,000 ตัว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการฟื้นฟูรักษาตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถข้าใจ เข้าถึงและการนำมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและยังยืน และงดจับสัตว์น้ำ