ข่าวเด่น

ฟ้องศาลปกครองพิษณุโลกขอเพิกถอนใบอนุญาตบ่อขยะในต.หัวรอ

พิษณุโลก ศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน พร้อมชาวบ้านต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก เข้าฟ้องศาลปกครองพิษณุโลก นายกทต.หัวรอ ออกใบอนุญาตให้เอกชนเปิดบ่อขยะแบบฝังกลบในต.หัวรอโดยไม่ถูกต้อง ขอให้นำไปสู่การเพิกถอนใบอนุญาต

 นทท.ชมทุ่งดอกกระดาษ ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า สวยงาม

นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ใช้วันหยุดไปเที่ยวชมทุ่งดอกกระดาษ ที่โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า สวยงามท่ามกลางเขาหิน