ข่าวเด่น

ชาวบ้านจับกุ้งก้ามกราม แม่น้ำยมสายเก่า หลังประมงปล่อยไว้จนโตเต็มวัย ธรรมชาติสมบูรณ์

ชาวบ้าน 3 อำเภอที่อาศัยตามแม่น้ำยมสายเก่า ได้ออกมาหากุ้งก้ามกราม ที่มีขนาดตัวใหญ่มาก นำไปบริโภคและขายตามท้องตลาด หลังจากกรมประมงได้มาปล่อยไว้ที่แม่น้ำยมสายเก่า ให้อยู่ตามธรรมชาติ จนตัวเต็มวัย

รพ.พุทธชินราช จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

   โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก โดย ร่วมมือเครือข่ายสนับสนุนภาคีในโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราขัน ได้แก่ การคัดกรอง ค้นหา ช่วยเลิกบุหรี่ในบุคลากร อสม. พนักงานสถานประกอบการ และชุมชน ขณะที่สถิติการเลิกบุหรี่ของคลินิกเลิกบุหรี่ รพ.พุทธชินราช ระบุ แต่ละปีมีผู้มาขอเลิกบุหรี่กว่า 1,000 ราย