ข่าวเด่น

เตะทุกแมท์ยังไม่เคยแพ้ใครทีมบอลผู้ว่าฯ

จังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยเคลื่อนที่ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ต.วังวน อ.พรหมพิราม ทีมบอลผู้ว่าฯออกเตะทุกแมท์ทำสถิติยังไม่เคยแพ้ใครเลย

รณรงค์ชาวนางดเผาตอซังข้าว

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนที่ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก

อบจ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.ท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบวัสดุก่อสร้างและช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม

กก.สิทธิมนุษยชน เยี่ยมเรือนจำกลางพิษณุโลก

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชน ตรวจเยี่ยมเรือนจำกลางจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ตำรวจที่เข้าโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษย์ชน